PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11
"Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không, anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con sinh non.

Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 7, 36-50
"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!" Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".

"Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng".

Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

Đó là lời Chúa.

____________________

Suy Niệm.

Chủ đề Tin mừng hôm nay là sám hối và tha thứ. Nhận ra sự cần thiết của sám hối và bất chấp thái độ của người xung quanh, người phụ nữ đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình và Chúa Giêsu hiểu tâm tình của bà nên nói với bà, “Tội của con đã được tha” (Lk 7:48).

Cuộc đời của các vị thánh hầu hết đều bắt đầu với lòng sám hối, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Tuy nhiên sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình nhưng còn phải biến ý thức này thành tình yêu và phó thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Có lẽ không ai ý thức được hành động phản bội của mình cho bằng Giuđa, nhưng ý thức ấy chưa hẳn là sám hối. Phêrô cũng đã chối Thầy, nhưng nơi ngài lòng sám hối không chỉ dừng lại ở ý thức tội lỗi, nhưng đã biến ý thức này thành tình yêu của lòng hối cải, “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

Thánh Gioan Crysotom nói, “khi một ai đó xúc phạm đến chúng ta, đừng khiểm trách họ, nhưng hãy khiển trách ma quỷ là kẻ đang ép họ xúc phạm đến chúng ta.” Chúng ta không kết án người tội lỗi nhưng kết án tội lỗi. Chúng ta luôn yêu thương tha thứ nhưng cũng phải từ chối những việc làm trái ngược với tình yêu. Con người luôn là chủ thể liên lỉ của tình yêu Thiên Chúa, Đấng không bao giờ tách rời chúng ta và chỉ có việc làm của chúng ta mới có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Bí Tích Hoà Giải là cơ hội để tái xây dựng mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa và với Giáo hội.

Trong thời gian đại dịch hiện nay, chúng ta nghe nhiều người nói đến cuộc khủng hoảng về đức tin, rằng Thiên Chúa đã chết. Trong thực tế, khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoảng về lòng sám hối. Khi chúng ta đánh mất ý thức về tội lỗi, chúng ta cũng không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, và từ đó cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Thái độ khoan dung của chúng ta chỉ xuất phát từ ý thức về nỗi bất toàn và sự tha thứ mà mình cảm nhận được. Càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, chúng ta càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương.

Sự tha thứ của chúng ta có thể biến đổi cuộc sống của người khác. Hãy tìm cơ hội để tha thứ một ai đó gần gũi với chúng ta. Nếu mỗi người có thể tha thứ cho một người, thế giới chắc chắn sẽ biến đổi và gia đình sẽ bình an.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Con tin ở lòng thương xót của Chúa. Xin cất khỏi con những cái nhìn đầy thành kiến về anh chị em con. Xin cho con biết nhìn nhau bằng cái nhìn của Chúa, để con nhận ra Chúa và yêu Chúa đang hiện diện trong họ.