PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Sáu, Tuần 17 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: "Đây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước Giuđa đến thờ lạy trong đền thờ Chúa, hãy nói cho họ biết tất cả những lời Ta truyền cho ngươi nói với họ: ngươi chớ bớt một lời; may ra ai nấy nghe mà trở lại, và bỏ đàng tội lỗi của mình, mong Ta hối tiếc tai hoạ Ta định giáng xuống họ, vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi hãy bảo họ rằng: Đây Chúa phán: Nếu các ngươi không nghe Ta để bước đi trong lề luật Ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ Ta mà ban đêm Ta chỗi dậy và điều động sai đến các ngươi, và các ngươi không nghe, thì Ta sẽ để đền thờ này như Silô, sẽ khiến thành này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa". Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giêrêmia nói những lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giêrêmia nói hết những lời Chúa truyền cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri, và toàn dân bắt ông và nói rằng: "Ngươi phải chết! Tại sao ngươi nhân danh Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng: 'Đền thờ này sẽ như Silô, thành này sẽ hoang vu không ai cư ngụ'?" Và toàn dân tập họp phản đối Giêrêmia trong đền thờ Chúa.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 13, 54-58

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Đó là lời Chúa.

_____________

Suy Niệm

Hôm nay Giáo hội mừng lễ kính thánh Ignatiô Loyola, Đấng sáng lập dòng Tên. Quà tặng của Thánh Ignatiô Loyola dành cho Giáo hội là những bài học về tâm linh. Nền tảng của những bài học này là giúp chúng ta ý thức nhiều hơn về việc làm của Chúa trong thế giới và để đáp trả nhiều hơn về những gì Chúa đang mời gọi chúng ta làm và trở thành. Chìa khoá chính của các bài học này là ý tưởng nhìn thấy Chúa trong mọi việc. Rằng ngay cả những công việc trần thế và bình thường nhất có thể cũng được truyền đạt với sự hiện diện và hoạt động của Chúa. Vì thế hãy biết tìm kiếm Chúa trong những giây phút bình thường của cuộc sống, trong những công việc thường ngày mà chúng ta làm, qua các mối liên hệ chúng ta có.

Tin mừng hôm nay tường thuật việc những người đồng hương của Chúa Giêsu không thể tin rằng con của một người thợ mộc bình thường lại có thể có một sự khôn ngoan và thực hiện những phép lạ vĩ đại như vậy. Có lẽ họ đã nhìn thấy Chúa lớn lên, và qúa quen biết với gia đình của Chúa. Họ luống cuống trong những định kiến đã có sẵn.

Bất cứ lúc nào, từ quá khứ cho đến hiện tại, nói về Thiên Chúa cho những người thân quen luôn là một việc làm khó khăn. Thánh John Chrysostom nói: “Dân làng Nazareth ngưỡng mộ Chúa Giêsu, nhưng sự ngưỡng mộ của họ không vượt qua khỏi điểm về việc tin tưởng vào Người nhưng thay vào đó, là cảm giác đố kỵ, ‘Tại sao là ông ấy mà không phải là tôi?’” Chúa Giêsu biết rất rõ những kẻ, thay vì lắng nghe thì lại tấn công Người. Họ là bà con, bạn bè, láng giềng mà Chúa cảm kích, nhưng lại là những người không thể chấp nhận sứ điệp cứu độ của Người.

Trong cuộc sống nhiều người cũng cảm nghiệm rằng những người mà chúng ta yêu thương nhất là những người không lắng nghe chúng ta. Lý do là vì thiếu xót của một người thì dễ nhìn thấy hơn là đức hạnh của người đó. Những điều mà họ thường đáp lại có thể là, “Ngày nay đâu còn ai tin hay làm những điều này nữa?” Ngạn ngữ tiếng Anh nói rằng: “Sự quen thuộc sinh ra việc coi thường.” Đây có thể cũng là thái độ của chúng ta. Gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với Chúa, các bí tích, nhất là Thánh Thể, nhiều khi khiến chúng ta mất đi cảm nhận về sự thánh thiêng, cao trọng của Thiên Chúa và các bí tích.

Thánh John Chrysostom nói về Tin mừng hôm nay như sau, “Hãy nhìn vào sự tốt lành của Chúa: Người không phạt họ vì không lắng nghe Người nhưng Người nhẹ nhàng bảo họ: ‘Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình’” (Mt 13:57). Với lý do này Chúa Giêsu có thể rời bỏ nơi đó nhưng Người vẫn tiếp tục rao giảng cho đến khi sứ điệp của Người được đón nhận bởi chính dân của Người. Cũng vậy, chúng ta cũng phải rao giảng lời của Chúa cho những người chúng ta yêu mến nhưng lại không muốn lắng nghe chúng ta.

Nói về Thiên Chúa cho những người người thân trong gia đình có thể rất khó nhưng là điều cần thiết mà chúng ta cần phải làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh chị em chung quanh; xin cho chúng con nhìn thấy Chúa trong những việc xảy ra chung quanh chúng con.