PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Tư, Tuần 18 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7
"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi ấy, Chúa phán rằng: "Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc Israel, và chúng sẽ là dân Ta".
Chúa phán thế này: "Dân thoát khỏi tay gươm, đã được nghĩa trong rừng vắng: Israel sẽ đi vào nơi an nghỉ của mình. Từ xa Chúa đã hiện ra với ta mà phán rằng: "Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, bởi đó Ta đã xót thương dắt ngươi đến. Rồi Ta lại kiến thiết ngươi, hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ được tái thiết. Ngươi lại mang những trống cơm, sẽ bước đi với hội hát vui mừng. Ngươi lại trồng nho trên các núi đồi Samaria; kẻ vun trồng cứ vun trồng và sẽ không hái trái nho khi chưa đến mùa. Vì sẽ đến ngày những người canh gác trên núi Ephraim sẽ kêu lên: "Hãy chỗi dậy, chúng ta đi lên Sion, đến cùng Chúa là Thiên Chúa chúng ta".
Vì Chúa phán thế này: "Hỡi Giacóp, hãy nhảy mừng, hãy hét to vào đầu dân ngoại; hãy nói cho người ta nghe; hãy ca hát và nói lên rằng: 'Lạy Chúa, xin cứu dân Chúa; những kẻ còn sót lại trong Israel'".

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".  Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Đó là lời Chúa.

_________________________

Suy Niệm.

Tường trình Tin mừng hôm nay đưa sự chú ý đến người phụ nữ Canaan cầu xin ân sủng cho con của bà qua việc nhận ra Chúa Giêsu là Con vua Đavít: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm” (Mt 15:22). Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói, “Này bà, bà có lòng mạnh tin,” và Chúa không làm gì hơn là hành động theo ước muốn của bà, “Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15:28), mặc dầu điều này không nằm trong chương trình của Chúa. Người đàn bà Canaan có lẽ không hề biết đến lề luật Môsê, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng, bà đã chạy đến Chúa Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Chính trong niềm tin đó, bà đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong đức tin con người gặp gỡ Thiên Chúa. Hồng ân của Chúa được biểu lộ trong thực thể và nhu cầu của con người.

Đức tin không phải là ưu tiên của một số ít, cũng không phải là tài sản của những ai nghĩ rằng họ quá tốt hoặc của những ai có địa vị cao trong xã hội. Hành động của Chúa luôn đi trước bất cứ hành động nào của Giáo hội và Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng tác động trên những cá nhân mà chúng ta có thể không bao giờ kỳ vọng có thể mang sứ điệp từ Thiên Chúa đến cho chúng ta.

Trong một hoàn cảnh mà cái nhìn của con người có thể cho là tuyệt vọng, là Kitô hữu hơn bao giờ hết được mời gọi để nêu cao niềm tin của mình, để mang lại niềm hy vọng cho chính mình và người khác. Ðây là thời điểm để chúng ta chứng tỏ bản sắc đích thực của mình đặc biệt trong thời gian đại dịch này. Chỉ khi nào giữ đúng vai trò đó, người Kitô hữu mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình.

Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con nghèo khổ, chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa.