PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
THEO CHÚA VÀ SỐNG NHƯ CHÚA. (Lm Giuse Mai Văn Thịnh)
Người vẫn hiện diện, cùng đồng hành với các ông, nhất là tiếp tục dìu các ông đi trên con đường của Người, vì chính Người là đường, là sự thật và là sự sống.

 THEO CHÚA VÀ SỐNG NHƯ CHÚA.


Sự sống và tương lai của đoàn chiên là một trong những điều mà Đức Giê-su quan tâm. Người không muốn các môn đệ sống trong hoang mang và lo sợ khi vắng bóng Người. Người đi về với Cha không phải để rời xa họ, nhưng để kết nối với họ một cách bền chặt hơn. Vì thế, chúng ta hãy nghe Người phán: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Yn 14: 1-4)
Tuy nhiên, có cuộc chia ly nào mà không để lại nước mắt và đau thương. Kẻ đi người ở chỉ muốn giữ lấy nhau, muốn cho thời gian ngừng lại để có nhau mãi mãi. Vì thế những lời trấn an của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta được an ủi, thư thái và an bình hơn! Tuy các ông sẽ xa cách Người về mặt thể lý, nhưng trong niềm tin các ông sẽ nhận ra rằng Người không hề bỏ rơi họ.
Người vẫn hiện diện, cùng đồng hành với các ông, nhất là tiếp tục dìu các ông đi trên con đường của Người, vì chính Người là đường, là sự thật và là sự sống. Người là con đường duy nhất dẫn chúng ta đi về nhà Cha. Vì thế, con đường là cách diễn tả nói lên lời mời gọi mà Chúa muốn chúng ta đi vào cuộc sống của Chúa.


Đó chính là:
Con đường từ bỏ. Từ bỏ đến cùng như lời thánh Phaolô: “Đức Giê-su Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa…. Nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang… trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá….” (Phi-lip-phê 2: 6-11)
Từ bỏ là bước vào con đường yêu thương. Yêu như Chúa yêu! Người yêu thương chúng ta và yêu thuơng đến cùng, hạ mình xuống rửa chân như dấu chỉ phục vụ hết mình. Trong Tình yêu của Chúa thì không có biên cương, không còn nô lệ hay tự do… không còn kẻ giàu hay người nghèo, kẻ sang hay người hèn; tất cả đều nên một trong lòng mến của Người. Tình yêu của Chúa là con đường đưa tất cả đến với nhau và những ai đến với Người đều không bị khuớc từ.


Và sau cùng, yêu thương gắn liền với tha thứ, không phải chỉ tha bẩy lần nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy; có nghĩa là tha liên tục và tha đến cùng như trên Thánh giá Chúa đã tha cho cả những kẻ làm hại mình; Lậy cha xin tha cho chúng…
Vì thế, theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy bước vào con đuờng của Chúa. Và con đường dẫn chúng ta đến với Chúa cũng là con đường dẫn chúng ta đến gặp tha nhân. Do đó, muốn đến và gặp gỡ Thiên Chúa không gì tốt đẹp và chắc chắn bằng đến gặp Người nơi tha nhân. Và muốn đến và gặp gỡ tha nhân không gì bảo đảm và tạo hạnh phúc cho họ bằng đến và gặp gỡ họ trong Thiên Chúa.
Đó là sự thật và là con đuờng đưa chúng ta vào sự sống của Chúa. Người đang chờ chúng ta cùng bước vào con đuờng của Người để chúng ta khám phá ra sự thật của Chúa hầu đạt được sự sống viên mãn trong Người. Amen!


Lm Giuse Mai Văn Thịnh