PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Tha Thứ từ đáy lòng
Tuần này Chúa dạy Phêrô và mỗi chúng ta không phải tha thứ cho kẻ lỗi phạm “đến bảy lần nhưng đến 70 lần 7”, nghĩa là tha thứ mãi không thôi, không giới hạn! Chúa cũng dạy phải “hết lòng tha thứ” - tha thứ từ đáy lòng! (Mt 18:21-35)

 Tha Thứ từ Ä‘áy lòng…


Trong thời thế chiến thứ hai, Corrie ten Boom (1892-1983) là má»™t phụ nữ gốc Hòa Lan cùng vá»›i gia Ä‘ình thường che dấu những người Do Thái khỏi cảnh ruồng bắt của Đức Quốc Xã nhÆ°ng rồi, chính bà và gia Ä‘ình cÅ©ng bị tù Ä‘ày trong trại tập trung Ravensbruck. Sau thế chiến, bà du hành khắp Âu Châu, thuyết trình và thôi thúc công dân các nÆ°á»›c thù địch tha thứ cho nhau về tá»™i phạm chiến tranh. Má»™t tối kia, sau buổi thuyết trình tại Munich bên Đức, má»™t người Ä‘àn ông tiến lại gần và chìa tay ra vá»›i bà nhÆ° dấu hiệu xin làm hòa. Bà sá»­ng sốt khi nhìn thấy và nhận ra người Ä‘àn ông ấy chính là má»™t trong những gã canh tù Ä‘áng khét nhất nÆ¡i bà Ä‘ã bị giam giữ. Bà bị tê cứng cả người, dù cố gắng cÅ©ng không thể chìa tay ra để bắt tay người ấy. Đứng khá»±ng đấy, bà thầm cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu, con không thể tha thứ cho ông này được. Xin hãy giúp con biết tha thứ”. Lúc ấy bá»—ng dÆ°ng bà cảm thấy nhÆ° được má»™t sức mạnh huyền nhiệm nào ấy Ä‘ã giúp bà có thể tiến đến và bắt tay ông ta vá»›i tâm tình thật sá»± tha thứ.


Tha thứ cho kẻ Ä‘ã từng xúc phạm mình cách nghiêm trọng thì quả là việc quá khó khăn. Truyền thống Do Thái vốn dạy rằng, Chúa nhân hậu cÅ©ng chỉ tha thứ đến 3 lần, lần thứ tÆ° lá»—i phạm thì sẽ bị trừng trị. Sao mà dám nghÄ© đến chuyện người phàm tha thứ đến 7 lần nhÆ° thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu!?


Chúa Giêsu sau khi dạy (trong Tin Mừng tuần qua, Mt 18:15-20) là các môn đệ Ä‘ích danh của Ngài không những phải biết sống tốt và sống Ä‘úng, mà còn phải thá»±c thi bổn phận giúp nhau sống tốt và sống Ä‘úng – “sá»­a lá»—i” cho nhau trong sá»± thật và tÆ°Æ¡ng kính (không phải để bêu xấu, chỉ trích, trả Ä‘Å©a hay “tiêu khiển” kiểu thường thấy trên emails, facebooks). Tuần này Chúa dạy Phêrô và má»—i chúng ta không phải tha thứ cho kẻ lá»—i phạm “đến bảy lần nhÆ°ng đến 70 lần 7”, nghÄ©a là tha thứ mãi không thôi, không giá»›i hạn! Chúa cÅ©ng dạy phải “hết lòng tha thứ” - tha thứ từ Ä‘áy lòng! (Mt 18:21-35)


“Tha thứ từ Ä‘áy lòng” hẳn không phải là “làm ngÆ¡” hay “quên Ä‘i” những lá»—i phạm, tổn thÆ°Æ¡ng và Ä‘au Ä‘á»›n do người khác gây ra. Tha thứ thật lòng là “trá»±c diện” vá»›i những Ä‘iều sai trái và hậu quả của nó, Ä‘úng nhÆ° nó Ä‘ã xảy ra trên đời mình, nhÆ°ng không hề khép lòng mình đối vá»›i người lá»—i phạm, không hề khÆ°á»›c từ cÆ¡ há»™i hàn gắn và giao hòa; không ngừng chọn lá»±a bÆ°á»›c tá»›i trong tiến trình nhận lá»—i – xin lá»—i – tha lá»—i và sá»­a lá»—i…


Lòng trí con người dá»… “tàng trữ” những Ä‘á»›n Ä‘au, oán hận và thù ghét nên thường khi chúng ta cÅ©ng tá»± “cầm tù chính mình”, giam hãm chính mình trong bóng tối của Ä‘au khổ và bất hạnh. Chỉ có sá»± “tha thứ từ Ä‘áy lòng” má»›i giải thoát cả người lá»—i phạm lẫn người bị xúc phạm; má»›i là ngõ mở đến an vui và thăng tiến phần hồn lẫn phần xác cho cả Ä‘ôi bên. Và trên hết, đấy má»›i là cá»­a mở đến lòng lân tuất bao la của Thiên Chúa mà tất cả chúng ta đều cần đến hôm nay và ngày sau hết: “Vậy Cha Ta trên trời cÅ©ng xá»­ vá»›i các con Ä‘úng nhÆ° thế, nếu má»—i người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình”. (xem thêm Bài Đọc 1, Sir 27.30 – 28:7) Chúa Giê-su khẳng định nhÆ° thế, không phải là tình yêu hay quyền năng của Thiên Chúa bị giá»›i hạn gì, nhÆ°ng khi chúng ta không ná»— lá»±c học biết tha thứ cho nhau thì chúng ta nhÆ° tá»± đặt mình “ngoài tầm phủ sóng” của lòng thÆ°Æ¡ng xót của Thiên Chúa. Ngược lại, thì chỉ khi thật sá»± cảm nhận và noi gÆ°Æ¡ng lòng lân tuất bao la của Thiên Chúa; khẩn khoản cầu xin Æ¡n biết tha thứ nhÆ° trong trường hợp của bà Corrie ten Boom, chúng ta má»›i biết và má»›i có đủ năng lá»±c để thật lòng tha thứ cho người khác.


Tôi có hành Ä‘á»™ng cụ thể nào để minh chứng rằng sức mạnh của tôi là niềm tin vào tình yêu; chiến thắng của tôi là hoa trái của việc thứ tha?


“Lạy Cha chúng con ở trên trời,…Xin tha lá»—i cho chúng con nhÆ° chúng con cÅ©ng tha kẻ có lá»—i vá»›i chúng con…”


Lm. Remy Bùi SÆ¡n Lâm