PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Thiên Chúa Uy Quyền và Yêu Thương (Lm. Paul Chu Văn Chi)
"Dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy người ta như một Đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ." Trong uy quyền đó, Ngài đã ban cho nhân loại Giới Luật của Yêu Thương.

Năm 2005, khi lên tới đỉnh núi Sinai cao khoảng 3000 mét, nơi Thiên Chúa Uy Quyền và Yêu Thương đối với dân tộc Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung qua sự kiện Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Môi Sen 10 Điều Răn, mà tôi thấy những bia đá 10 Điều Răn xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống công cộng, trong các Capitol thủ phủ các tiểu bang tại Hoa Kỳ, trong các Kinh đọc những buổi sáng Chúa Nhật, trong tâm tồn của những người Công Giáo, trong các lớp Giáo Lý...Giữa đình núi Sinai hùng vĩ, tôi xúc động trước Thiên Chúa Uy Quyền và Yêu Thương mà Bài Tin Mừng Marcô hôm nay nói về Chúa Giêsu Kitô, Đấng đầy uy quyền và yêu thương nhân loại, khai mào Vương Quốc Nước Trời, là Vương Quốc của Yêu Thương và An Bình.

Bài Đọc Sách Đệ Nhị Luật nhắc về sự kiện dân Do Thái đã đi trong sa mạc 40 năm dài dưới sự chở che và hướng dẫn của Thiên Chúa. Môi Sen đã khẳng định điều này: "Chúa là Thiên Chúa của các ngươi." Bây giờ họ sắp vào Đất Hứa, Môi Sen thì sắp từ giã cõi đời. Trong những lời từ biệt dân chúng, Môi Sen an ủi bảo họ đừng buồn tiếc, và ông nói tiên tri rằng, Thiên Chúa sẽ cho ban cho họ một vị Tiên Tri chẳng kém gì ông mà còn trổi vượt hơn ông để dẫn dắt họ. Ngài là Đấng Uy Quyền và Yêu Thương. Đó là Chúa Giêsu Kitô thiên hạ mong chờ.

Thánh Phaolô trong Thư Gửi Tín Hữu Corintô, Ngài khuyên nhủ chúng ta: "Tôi nói thế vì ích lơi cho anh chị em, để hướng dẫn anh chị em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa." Ngài mời gọi và hướng dẫn chúng ta đi theo đường công chính và sống kết hợp mật thiết với Chúa, Đấng Cứu Độ, Đấng Messia, Đức Kitô của Thiên Chúa, để chúng ta nên hoàn thiện trong Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến.

Bài Tin Mừng Marcô hôm nay tường thuật về Chúa Giêsu Kitô chính là vị Tiên Tri ưu việt mà Môi Sen đã tiên báo. Thánh Marcô trình bày Ngài là một Đấng rất uy quyền:

Uy quyền trong lời nói: "Dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy người ta như một Đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ." Trong uy quyền đó, Ngài đã ban cho nhân loại Giới Luật của Yêu Thương.

Uy quyền trong hành động: Ngài chỉ cần nói một lời thì quỷ ô uế phải xuất khỏi người bị quỷ ám: "Ngài dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế." Ngài dùng uy quyền để bày tỏ tình yêu thương với bệnh nhân qua rất nhiều phép lạ chữa lành các bệnh nhân.

Qua câu trả lời của Ngài trong Bài Tin Mừng Marcô, Chúa Giêsu Kitô cho biết Ngài là ai và đến thế gian để làm gì. Ngài là Đấng Messia được mong đợi từ lâu, và các Tiên Tri đã tiên đoán Đấng Messia sẽ thi hành những điều như vậy. Nhưng Chúa Giêsu Kitô thì còn hơn thế nữa, Ngài trổi vượt trên tất cả các vị Tiên Tri. Ngài đến cứu độ nhân loại. 

Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, Ngài đến để khai mào Vương Quốc Thiên Chúa,Vương Quốc của Yêu Thương và An Bình, Vương Quốc mới của nhân loại.

Do đó, Chúa Giêsu Kitô quả đã khai mào Vương Quốc Thiên Chúa. Nhưng Ngài chưa hoàn tất chương trình này. Ngài sai Thánh Thần đến với các môn đệ, để tập họp và huấn luyện họ trở thành Hội Thánh, tiếp tục sứ vụ phát triển Vương Quốc Thiên Chúa, Vương Quốc của Yêu Thương và An Bình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng, Chúa đầy quyền năng cao cả nhưng cũng rất giàu lòng xót thương, đã khai mào Vương Quốc Thiên Chúa, Vương Quốc của Yêu Thương và An Bình tràn đầy yêu thương và hy vọng, nhờ đó, cuộc đời chúng con được viên mãn.  Xin cho chúng con cộng tác vào chương trình xây dựng Vương Quốc Yêu Thương và An Bình này trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Paul Chu Văn Chi.