PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Thiên Chúa là Đấng khởi sự và hoàn thành ( Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Quả vậy, Thiên Chúa mới thật là Đấng khởi sự và hoàn thành mọi sự thiện hảo và thiết yếu nhất cho mỗi chúng ta. Ngài không chỉ chứng tỏ quyền năng bằng việc sáng tạo, nhưng trên hết bằng lòng thương xót và khoan dung vô lường đối với hết mọi tạo vật.

Hân hoan chào thăm và đón mừng quý Đức Cha, quý Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà anh chị em gần xa đang quy tụ về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên từ sau thời đại dịch Covid19. 

Về dưới bóng cánh Đức Trinh Nữ Maria, trong “Tình Mẹ Xót Thương” dịp này, chúng ta một lần nữa học biết cùng với Mẹ chúc tụng quyền năng và tình thương của Thiên Chúa trải rộng trên mỗi chúng ta dưới nhiều hình thức, cách riêng cho Cộng Đồng của chúng ta hôm nay qua việc Khánh Thành Khuôn Viên Tưởng Niệm – “Chúa Phục Sinh”.  Đây quả là niềm vui đáng ghi nhớ; ân phúc đáng tạ ơn vì bàn tay Chúa đã vun góp rất nhiều tài lực, dưỡng nuôi lòng quảng đại cùng những hy sinh vất vả, vượt trên mọi khó khăn và giới hạn do thời đại dịch dài lâu bên cạnh những thách đố khác của thời tiết nắng mưa thất thường.

Việc hoàn tất tốt đẹp công trình mới nhất này, có thể là một minh họa đẹp cho điều Thánh Phaolô đã xác tín khi cầu nguyện cho các tín hữu biết sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi: “xin Người dùng quyền năng mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc theo lòng tin của anh em để danh Đức Kitô đươc vinh hiển và anh em được vinh hiển trong Người.” (x. Bài Đọc 2: 2Thess 1:11-2:2)

Quả vậy, Thiên Chúa mới thật là Đấng khởi sự và hoàn thành mọi sự thiện hảo và thiết yếu nhất cho mỗi chúng ta.  Thiên Chúa không chỉ chứng tỏ quyền năng của Người bằng việc sáng tạo và giữ gìn muôn loài nhưng trên hết bằng lòng thương xót và khoan dung vô lường đối với hết mọi tạo vật: “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối” ( x. Bài Đọc 1: Kn 11:22 – 12:2)

Sự thật ấy được chứng minh cách hùng hồn và triệt để nhất qua sứ vụ của chính Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã “đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”, điển hình là cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và ông Gia-kêu trong Tin Mừng hôm nay (Lc 19: 1-10).  Ông thu thuế Gia-kêu kia nhỏ bé về thước tấc và “nhỏ bé” luôn cả về thân phận, được kể vào hàng tội lỗi trước mắt mọi người!  Ông âm thầm lặng lẽ leo lên cây sung để “tìm xem” Chúa Giêsu là ai, nhưng thật ra chính Chúa Giê su “tìm gặp” và “tìm thấy” ông.  Người đi qua và ngừng lại ngay trước chỗ ông đứng; Người gọi chính tên ông và còn ngỏ ý ghé thăm để “đồng bàn” với gia đình ông.  Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu - với chân dung của lòng Thiên Chúa xót thương - đã dẫn đưa ông đến lòng sám hối, cải đổi tận gốc những sai phạm, thực thi công bằng - bác ái và tiến đến chính ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đã và đang “tìm gặp” và “tìm thấy” mỗi chúng ta thế nào?  

Nguyện xin qua việc tham dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay và đời sống đức tin hằng ngày dưới sự bảo trợ của Mẹ Fatima – Mẹ La Vang và các Đấng Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cảm nhận niềm vui “từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa” và đến gần…Ơn Cứu Độ như lòng Chúa đợi mong.

Lm Remy Bùi Sơn Lâm