PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm loài người để cứu vớt (Linh mục Phero Trần văn Trợ SJ)
Thiên Chúa đã sai Con Một chí ái của Ngài chết thay cho mọi người

 Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm loài người để cứu vớt

Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi con người xuất phát từ tình yêu sung mãn nơi Ngài; mỗi con người là một tuyệt tác độc nhất do tay Ngài tác tạo nên. Và Ngài rất mực yêu thương những tuyệt tác đó; Ngài luôn trân quí và muốn gìn giữ nó mãi cho đến cuộc sống vĩnh hằng trên trời; vì thế Ngài sẳn lòng chấp nhận hy sinh chính mạng sống mình, với hy vọng cứu được từng linh hồn khỏi hư mất đời đời.

Thánh Augustinô nói: "Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”. Khi cứu chuộc con người Thiên Chúa lại phải cần đến sự cộng tác của chính ta, vì mỗi người chúng ta được Ngài ban cho một chủ quyền tự do, trong một nhân vị độc lập với Ngài. Và chính cái quyền tự do cá nhân này là một quà tặng thiêng liêng cao quí đã nâng con người lên một tầm mức cao sang hơn các thụ tạo khác; đó cũng là nét đặc trưng ‘giống hình ảnh Thiên Chúa’ trong mỗi con người chúng ta. Giả sử nếu Thiên Chúa cố tình ép con người phải đi theo đường lối của Ngài, thì bấy giờ tính cách tự do trong mỗi con người đã bị tước đoạt một cách thảm hại! Ở cương vị của Đấng Tạo Hoá, Thiên Chúa biết quá rõ những gì giúp thăng tiến giá trị con người mỗi ngày một hơn; và những gì gây tổn hại đến nhân cách nơi mỗi con người. Chính vì lý do đó mà Thiên Chúa đã chủ động ra tay trước, thực hiện hết mọi phương cách có thể làm được, hầu cứu vớt từng con người. Cho đến mức này Thiên Chúa không còn có thể làm gì khác hơn được, ngoài việc nhẫn nại chờ đợi con người tự nguyện đáp trả lại tình yêu của Ngài!

Để có một sự so sánh rõ ràng hơn, ta hãy nhìn vào hình ảnh của các tên bạo chúa đầy dẫy khắp trong dòng lịch sử nhân loại, đặc biệt trong thời cận đại của chúng ta như Hitler, Stalin, Fidel Castro, Mao Trạch Đông, Kim Yong Un, và cả một chế độ thối nát bất công ở Việt Nam! Chúng tuyệt đối không có niềm tin vào Thiên Chúa, nên chúng tự phong cho mình cái quyền làm ‘chúa’, quyết định hết mọi sự thay cho mọi người! Miệng chúng ồn ào hô to những khẩu hiệu sáo rỗng, để che đậy những hành động đen tối của chúng biến con người ra các kẻ nô lệ giữa thời đại mới; ra các món hàng để trao đổi kiếm lợi không hơn không kém!
Thiên Chúa đã sai Con Một chí ái của Ngài chết thay cho mọi người; trái lại các kẻ độc tài và bọn cai trị trong thế giới cộng sản bắt buộc người khác chết thay cho họ; để họ ung dung hưởng thụ những của cải cướp bóc từ người khác; bởi vì họ chỉ có cuộc sống trần thế này mà thôi! Thiên Chúa chí nhân chí lành của tình yêu, khác biệt với các kẻ độc tài là chính ở điểm: Ngài tôn trọng quyền tự do nơi mỗi con người, và đó là phẩm chất thiêng liêng cao quí kiến tạo nên một con người. Ngài đã tích cực hành động để cứu độ con người; nhưng Ngài cũng phải dừng lại ở một lằn ranh không thể vượt qua, một biên giới thiêng liêng bất khả xâm phạm. Cho nên cả triều thần thiên quốc đều chia sẻ niềm vui trọng đại với Thiên Chúa khi có một linh hồn nhận ra thân phận tội lỗi xấu xa nơi mình, và biết ăn năn sám hối quay về cùng Thiên Chúa, để được hưởng cuộc sống đời đời, và để công ơn của Thiên Chúa không bị phí hoài vô ích!

Lm Trần Văn Trợ SJ