PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Tiếng Chúa Kêu Gọi
Ơn Gọi còn có nghĩa rộng hơn. Không phải Chúa chỉ gọi chúng ta đi tu hoặc có gia đình, mà tiếng Chúa còn vang lên kêu gọi chúng ta rất nhiều lần trong cuộc đời. Mặc dù Chúa vô hình nhưng Chúa vẫn nói chuyện với chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau.

Phụng vụ hôm nay có một chủ đề chính, đó là "Tiếng Chúa Kêu Gọi". Bài trích Sách Tiên Tri Giona nói về việc Chúa gọi Giona đi rao giảng lòng sám hối cho dân Thành Ninivê. Bài Trích Thư gởi Giáo Dân Côrintô nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi để hoán cải đời sống. Tin Mừng Marcô trình thuật việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê, và Gioan. Người thường quan niệm "Tiếng Chúa Kêu Gọi" theo nghĩa hẹp, đó là Chúa gọi một người nào đó từ bỏ thế gian đi tu làm việc tông đồ cho Chúa trong cương vị của một Linh Mục, hay một Tu Sĩ. Hiểu rộng thêm một chút thì "Tiếng Chúa Kêu Gọi" cũng có thể là ý Chúa có liên quan đến cuộc sống của mình, hoặc là đi tu, hoặc có gia đình. Đó là Ơn Gọi của mỗi người. Nhưng sống Ơn Gọi còn có nghĩa rộng hơn. Không phải Chúa chỉ gọi chúng ta đi tu hoặc có gia đình, mà tiếng Chúa còn vang lên kêu gọi chúng ta rất nhiều lần trong cuộc đời. Mặc dù Chúa vô hình nhưng Chúa vẫn nói chuyện với chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Thời Cựu Ước Chúa nói với loài người qua trung gian các Ngôn Sứ. Trong 33 năm Chúa Giêsu sống ở trần gian, Ngài trực tiếp nói chuyện với loài người, như Chúa đã kêu gọi 4 Tông Đồ trong bài Tin Mừng Marcô hôm nay. Còn ngày nay, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta bằng nhiều cách thức.

 

Trong lịch sử xa xưa, Ninivê là thủ đô của Đế quốc Assyria và là kẻ thù đã nhiều lần tấn công dân Do Thái. Vì vậy, trong đầu óc người Do Thái, Ninivê luôn là một thành phố xấu xa, tội lỗi và đáng bị trừng phạt. Chính vì thế, khi Thiên Chúa gọi Ngôn Sứ Giona đi Ninivê rao giảng sự sám hối để được thứ tha, Giona rất khó chịu. Ông cũng đi nhưng cố tình đi lạc đến một nơi khác. Nhưng làm sao mà con người có thể đánh lừa được Thiên Chúa. Thiên Chúa cho tàu chở Giona bị bão, thuỷ thủ quăng ông xuống biển. Một con cá lớn nuốt ông vào bụng rồi nhả ông lên bờ biển Ninivê. Cuối cùng Giona chỉ còn đành theo lời kêu gọi của Chúa vào Ninivê rao giảng. Kết quả là dân thành đã ăn năn sám hối và được Chúa thứ tha. 

 

Thomas Merton mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi, năm 20 tuổi ông trở thành đảng viên cộng sản, ông hoàn toàn không tin gì về những sự siêu nhiên và sống một nếp sống chạy theo vật chất, nhục lạc. Một đêm kia khi đang ở trong một khách sạn, tự dưng ông nhìn lại đời mình, thấy nó quá trống rỗng và cũng quá nhầy nhụa, đến nỗi ông chê chán chính mình. Lúc đó chẳng biết làm gì khác, Thomas Merton quỳ gối xuống và cầu nguyện: "Lạy Chúa, từ trước tới nay tôi chẳng hề tin Chúa và ngay bây giờ tôi cũng chẳng biết có Chúa hay không. Nhưng nếu thật có Chúa thì xin Ngài hãy giúp kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa của đời tôi hiện tại". Đêm hôm đó lần đầu tiên Thomas Merton cầu nguyện. Ông đã gặp được Chúa và từ đó mãi mãi gắn bó với Chúa. Sau đó ông đi tu dòng Trappe. Mọi sự bắt đầu từ một đêm gặp Chúa.

 

Tiếng Chúa kêu gọi con người bằng nhiều cách:

 

Ngài cần một người cha cho dân Ngài. Ngài đã chọn một cụ già. Thế là Abraham đáp lại.

 

Ngài cần một người phát ngôn. Ngài đã chọn một người nói ngọng. Thế là Môsê đáp lại.

Ngài cần một lãnh tụ dẫn dắt dân Ngài. Ngài đã chọn kẻ nhỏ nhất và yếu nhất. Thế là Đavít đáp lại.

 

Ngài cần một tảng đá để đặt nền cho Giáo Hội. Ngài đã chọn một người chối Thầy. Thế là Phêrô đáp lại.

 

Ngài cần một gương mặt để nói cho người ta biết tình thương của Ngài. Nàng Maria Mađalêna đáp lại.

 

Ngài cần một nhân chứng để loan báo sứ điệp của Ngài. Ngài đã chọn một kẻ bách hại đạo. Đó là Phaolô đáp lại.

 

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng Chúa kêu gọi qua ơn gọi cụ thể trong vai trò và trong cuộc sống của con mỗi ngày. Amen.

 

Lm. Paul Chu Văn Chi.