PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Xin Ban Thêm Đức Tin (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
“Xin gia tăng đức tin” là nhìn nhận một cách khiêm nhường rằng đức tin của chúng ta vẫn chưa kiên vững đủ và rằng chúng ta cần Chúa trợ giúp để đức tin được kiên vững hơn để qua đó có thể tin Chúa trong mọi sự, đặc biệt tại những thời điểm khó khăn, đau khổ.

Trong cuộc sống khi gặp đau khổ và khó khăn, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là đặt câu hỏi về việc làm khó hiểu của Chúa. Tại sao Chúa để tôi phải đau khổ? Tại những lúc đau khổ chúng ta thường tìm những giải pháp cấp thời để đáp trả những vấn đề mà chúng ta đang đối diện, và khi không thoả mãn chúng ta phàn nàn về việc làm của Chúa. Chúa dường như thinh lặng trong khi chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Thách đố để luôn trung tín với Chúa đặc biệt tại những thời điểm này dường như là một điều gì đó vô lý và khó để thực hiện. Vì thế chúng ta tự hỏi: Tôi phải làm gì? 

Tin mừng trả lời qua lời cầu xin của các tông đồ: Lạy Thầy xin ban thêm lòng tin cho chúng con (Lk 17:5). Các tông đồ không xin tiền bạc, danh vọng, sức khỏe thật tốt hay được trường thọ. Các ngài cũng không xin sự khôn ngoan thế gian như vua Solomon đã xin nhưng xin một điều quan trọng hơn: “Gia tăng đức tin.” Lời cầu xin này không chỉ phản ảnh cảm nghiệm của các Kitô hữu tiên khởi, những người lúc đó chỉ nhìn thấy một tương lai đen tối và luôn lo sợ về sự tồn tại của họ khi mà sự thù nghịch, đàn áp, và kỳ thị đang bủa vây nhưng cũng còn là cảm nghiệm của các Kitô hữu hiện nay đang sống tại những quốc gia nơi mà tự do tôn giáo không được tôn trọng. 

“Xin gia tăng đức tin” là nhìn nhận một cách khiêm nhường rằng đức tin của chúng ta vẫn chưa kiên vững đủ và rằng chúng ta cần Chúa trợ giúp để đức tin được kiên vững hơn để qua đó có thể tin Chúa trong mọi sự, đặc biệt tại những thời điểm khó khăn, đau khổ. Đây là lời cầu xin để có một sự hiểu biết sâu xa và phó thác rằng Chúa luôn ở bên cạnh ngay cả những lúc cảm thấy dường như Người ở rất xa. 

“Xin gia tăng đức tin” không có nghĩa rằng khi đức tin được gia tăng thì cuộc sống sẽ không còn khó khăn và đau khổ. Cuộc sống của một Kitô hữu không bao giờ là một cuộc sống dễ dàng. Chúa hứa sẽ yêu thương chăm sóc nhưng Người không hứa một cuộc sống không đau khổ, không khó khăn. Chúa gia tăng đức tin qua những khó khăn đau khổ để qua đó chúng ta luôn tin tưởng vào Người hơn là vào sự khôn ngoan thế gian. 

Theo Chúa đòi hỏi một sự tự nhổ tận gốc những bảo đảm của thế gian và biết phó thác khi phải bước đi trong đám mây của nghi ngờ để có một cái nhìn rõ hơn về Thiên Chúa hầu thấu hiểu hơn về cuộc sống của chính mình. Là để nhận ra rằng tôi được cứu rỗi là vì tôi tin vào Thiên Chúa chứ không phải những gì tôi đã, đang và sẽ làm: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi phải làm những điều chúng tôi phải làm” (Lk 17:10). Rằng đức tin là một cái nhìn phát xuất từ nội tâm để nhận ra rằng tôi không phải là người có đức tin to lớn nhưng là người có đức tin nhỏ bé được đặt vào một Thiên Chúa cao cả. 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết