PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
CHẾT ĐI ĐỂ SỐNG LẠI.
Trong Tin Mừng Gioan Chúa Nhật Mùa Chay hôm nay, Chúa Giêsu nói về con đường từ bỏ, con đường hy sinh, con đường trường sinh: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Jn.12:24). Chính Ngài đã thực hiện con đường từ bỏ và hy sinh này, khi chính Ngài đã chấp nhận Cây Thập Tự loang lổ máu đào, và chấp nhận cái chết để cứu độ nhân loại. Ngài cũng mời gọi chúng ta trong Mùa Chay Thánh cũng sống từ bỏ và hy sinh theo gương của Ngài.
Cha Dieudonné Bourgignon, người Bỉ, đã từng bị Ðức Quốc Xã bắt giam trong trại tập trung Dachau thời Ðệ Nhị Thế Chiến kể lại câu chuyện của Cha Maximilien Kolbe, người tù trong trại tập trung khi nghe lời ai oán của bạn tù bị chọn để tử hình đã thốt lên để xin chết thay cho bạn tù: “Tôi xin chết thay cho người này.” Ðoàn người sững sờ. Tên sĩ quan không ngờ diễn tiến bất ngờ của biến cố. Hắn tò mò muốn hiểu rõ: "Tại sao muốn chết?" Maximilien Kolbe điềm tĩnh trả lời: “Tôi là linh mục Công Giáo.” Mười tử tội tiến chầm chậm vào cõi địa ngục. Người ta bỏ rơi họ trong phòng tối không ăn uống cho đến chết. Những giờ phút tăm tối lê thê. Ngày 14.8.1941, 6 người đã chết, 4 người sống sót còn lại đang thoi thóp hấp hối. Một người trong đó là Maximilien Kolbe. Tất cả 4 người được nhận mũi thuốc độc ân huệ. Cha Maximilien Kolbe đã sống theo gương Chúa Giêsu Kitô: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Jn.12:24). Ðể có một quyết định hy sinh từ bỏ anh hùng như cha Maximilien Kolbe quả không dễ dàng chút nào.
Trong bài trích sách Tiên Tri Jeremia, Tiên Tri đã cho chúng ta một niềm hy vọng và cậy trông trong cuộc sống trong hành trình hy sinh từ bỏ, khi ngài nói về Thiên Chúa yêu thương đối với nhân loại: “Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta.”
Trong thư Do Thái, Thánh Phaolô đã nhắc lại tấm gương hy sinh từ bỏ và chấp nhận Thập Tự Giá của Chúa Giêsu: “Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời.”
Chúa Giêsu Kitô cũng đã chết đi để cứu sống chúng ta. Chính vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu đã giải đáp sự chết đi của Ngài để cứu độ chúng ta: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Jn.15:12). Tình yêu cao quý hơn cuộc sống và mãnh liệt hơn sự chết. Chính vì thế, Người đã không xuống khỏi Thập Giá nên không ai có thể nghi ngờ về tình yêu của Người. Chính Người dám chết cho tình yêu nên giới luật yêu thương của Người trở nên một thách đố. Thách đố con người thoát ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của mình, thoát khỏi những bận tâm, toan tính, vun quén cho mình, để sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa.
Cái chết của cha Maximilien Kolbe và tất cả những cái chết hiến thân cho tha nhân đều nói lên lời yêu thương con người và tôn vinh Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu Kitô. Tác giả Anthony Padovano viết: "Chúng ta được cứu rỗi không chỉ vì cái chết thể xác của Ðức Giêsu, nhưng vì tình yêu vô biên của Người sẵn sàng chấp nhận cái chết."
Lạy Chúa, xin cho con đồng hành với Chúa trong Mùa Chay Thánh, nhất là đồng hành với Chúa qua con đường Thập Tự và sự thương khó của Chúa, với hy sinh từ bỏ, với tình yêu tha nhân, để cùng chết với Chúa và được sống lại trong vinh quang. Amen.
Linh Mục Paul Văn Chi.