PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Các con hãy tỉnh thức (Lm Phero Trần văn Trợ sj)
Chúa Giêsu mời gọi con người: “Các con hãy tỉnh thức.” Nếu tâm hồn chúng ta không tính thức để sẳn sàng đón Chúa khi Ngài đến, vì quá sức bận rộn với cuộc sống hằng ngày, thì cho dù Ngài có đến gần, chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài

 Các con hãy tỉnh thức

 
Chúa Giêsu mời gọi con người: “Các con hãy tỉnh thức.” Bởi vì  mọi sự trên trần gian này chỉ là những món quà Chúa ban tặng cho nhân loại. Còn chính Ngài mới đích thật là Đấng đã tạo dựng nên mọi sự khiến con người luôn say đắm trên trần gian này. Tại sao ta chỉ biết say mê với quà tặng, mà lại không ngó ngàng gì đến Đấng đã tặng ban chúng cho ta. Nếu không có Ngài, thì lấy đâu có chúng? Chúa Giêsu luôn nhắc nhở ta về một cuộc sống trường tồn tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu ta tin tưởng bước theo con đường của Ngài đã đi. Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, giải thoát chúng ta khỏi cảnh lầm lũi trong tối tăm, hầu được bước đi trong ánh sáng chân lý. 
 
Nếu tâm hồn chúng ta không tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa khi Ngài đến, vì quá sức bận rộn với cuộc sống hằng ngày, thì cho dù Ngài có đến gần, chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài. Giống như dân Do-thái ngày xưa đã không nhận ra Ngài; như thế chúng ta có nguy cơ đánh mất cơ hội duy nhất để gặp được Ngài, là Đấng đã được bao nhiêu đời tiên tri loan báo từ xa xưa. Chúng ta cứ mải mê, say sưa chạy theo các thứ hào nhoáng của thế gian này. Không có thời giờ để nhận biết các dấu chỉ Ngài gửi đến. Chúng ta có thể tích luỹ cho nhiều và thật nhiều của cải vật chất ở trần gian này, rồi chắc chắn sẽ đến một ngày, sức tàn lực kiệt, các thứ ấy chẳng giúp gì hơn cho chúng ta; để rồi cuộc đời của ta cũng tàn lụi theo chúng; bởi vì chúng ta đã đặt nhiều tin tưởng nơi chúng; trong khi chúng ta đã không hề đặt tin tưởng vào Đấng đã.tặng ban mọi sự cho chúng ta ngay từ đầu. “Được lời lãi cả và thế gian, mà mất linh hồn nào được ích gì!” “phù vân nối tiếp phù vân, ở đời mọi thứ chỉ là phù vân!”Cuộc đời này chỉ là một thoáng  chóng qua như giấc chiêm bao! 
 
Nếu Chúa đến, mà tâm hồn chúng ta không tỉnh thức sẵn sàng, giờ đó sẽ là tận cùng đời ta trong nỗi bất hạnh ê chề; giống y như số phận cúa các đầy tớ bất trung, ươn lười không chăm chỉ chu toàn bổn phận đã được uỷ thác cho! Chúng ta hãy tập sống trung tín thường xuyên trong từng công việc của đời sống; bất luận là có mặt hay vắng mặt chủ nhà. Chúng ta cứ chăm chỉ hoàn thành các việc đã được chủ tin tưởng uỷ thác cho trong từng giờ của cuộc sống. Điều này không dễ dàng thực hiện bằng sức riêng của mình ; cho nên chúng ta luôn cần khiêm nhượng cậy dựa vào ơn Chúa giúp hằng ngày; vì vậy Chúa Giêsu đã khuyến cáo mọi người: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Việc chúng ta cầu nguyện không thêm cho Chúa được điều gì cả! Nhưng nó giúp chúng ta luôn biết khiêm hạ, sống trong tâm tình biết ơn Chúa về hết mọi sự trong đời sống. Biết trân trọng và khôn khéo sử dụng hết mọi ân huệ Ngài ban để chăm chỉ làm sinh hoa lợi mỗi ngày. Sống như thế giúp chúng ta kiên tâm xây dựng mối tình thân thiết với Chúa mỗi ngày; Ngài sẽ tỏ Minh ra cho hết những ai yêu mến Ngài; giúp chúng ta yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn; và nhờ đó, khi Ngài ngự đến chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra Ngài, và chúng ta sẽ được hạnh phúc như các đầy tớ trung tín.
 
Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành mỗi ngày, để Chúa sẽ đến ở trong con, và giúp con luôn trung tín chu toàn bổn phận làm con cái Chúa, và anh chị em của nhau trong đại gia đình Hội Thánh.
 
Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ