PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Mối tương quan nền tảng của mọi tương quan (Lm Phero Trần văn Trợ sj)
“Hãy yêu mến Thiên Chúa. . . hãy yêu mến người thân cận. . .” là hai mặt thân thiết của một giới răn; nhưng yêu mến Thiên Chúa cần phải được xây dựng cho vững chắc trước, làm nên tảng cho tương quan thứ hai giữa con người với nhau.

 Mối tương quan nền táng của mọi tương quan

Điều răn quan trọng nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa… Ngươi phải yêu mến người thân cận. . . ” (Mt 22,37.39) Qua những lời đối đáp giữa các người biệt phái và Chúa Giêsu đã làm nổi bật khoảng cách giữa chuyện biết và sống giới răn quan trọng nhất là hai lãnh vực tuy gần nhau; nhưng lại có thể xa cách nhau vời vợi. Trong cuộc sông của các người biệt phái họ luôn giảng và nói về yêu thương, họ thuộc nằm lòng các giới răn của Thiên Chúa; xong họ lại không thực hành trong đời sông hằng ngày; thành ra ở nơi họ, chuyện biết và sống giới răn quan trọng nhất này là nghìn trùng xa cách! Họ biết rất rõ và chỉ nói xuông, không có ý muốn thực hành bao giờ! Vì thế Chúa Giêsu mới quở trách họ là bọn giả hình. Ngược lại, nơi Chúa Giêsu lời giảng về yêu thương, và việc làm đầy bác ái yêu thương luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. nên luôn tạo được tính thuyết phục mạnh mẽ và một uy quyền của sự thật. Nơi Ngài đời sống và lời rao giảng luôn đi đôi cùng nhau; chứ không nói một đàng, làm một nẻo như các người biệt phái quen làm. Chính vì thế mà Chúa Giêsu luôn được dân chúng ngưỡng mộ; và chính điều này khiến các người biệt phái, cũng như giới có thẩm quyền trên dân, luôn đâm ra ghen tức với Ngài.


“Hãy yêu mến Thiên Chúa. . . hãy yêu mến người thân cận. . .” là hai mặt thân thiết của một giới răn; nhưng yêu mến Thiên Chúa cần phải được xây dựng cho vững chắc trước, làm nên tảng cho tương quan thứ hai giữa con người với nhau. Có biết và tin yêu Thiên Chúa là Đấng Hoá Công đã tạo tác nên mọi người, bấy giờ ta mới biết và tin mọi người là anh chị em có chung một Cha trên trời. Và Thiên Chúa sẽ phù giúp ta vượt qua các giới hạn nhỏ bé của mình để mở lòng ra yêu thương người thân cận như Chúa đã yêu thương ta. Và tương quan thứ hai giúp ta có thể kiểm chứng rõ ràng xem tương quan thứ nhất có thật sự hiện diện trong tâm hồn mình hay không? “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga, 4:20)


“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33) Có Thiên Chúa thì sẽ có mọi sự khác, bời vì Ngài là Đấng Hoá Công đã dựng nên mọi sự trong vũ trụ này; còn khi vắng bóng Thiên Chúa, mọi sư khác chỉ là hư ảo, phù phiếm của trần gian.


Lạy Chúa, con yếu đuối lắm, nên chẳng bao giờ con có thể chu toàn giới răn quan trọng mà Chúa đã truyền ban! Xin Chúa giúp con siêng năng cầu nguyện, hầu nhận ra mình rõ là hèn yếu tội lỗi, để con luôn biết sống khiêm nhượng trước mặt Chúa và anh chị em, để Chúa ở cùng con, ban cho con sức mạnh biết hướng lòng lên cùng Chúa, giúp con đừng bao giờ dám tự mãn với chính mình; nhưng mãi mãi cầu xin ơn Chúa trợ giúp, cho con thực lòng yêu mến Chúa bằng cả tâm hồn; để Chúa giúp con có thể nhìn ra Chúa nơi các người thân cận, hầu có thể yêu mến họ nhiều như Chúa vẫn hằng yêu con.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ