PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SỐNG CHỨNG NHÂN BẰNG PHỤC VỤ.
Đức Kitô mời gọi chúng ta sống chứng nhân bằng phục vụ tha nhân: “Trong chúng con, người làm lớn hơn cả, hãy phục vụ mọi người.” (Mt. 20:26).

 SỐNG CHỨNG NHÂN BẰNG PHỤC VỤ.


Đức Kitô mời gọi chúng ta sống chứng nhân bằng phục vụ tha nhân: “Trong chúng con, người làm lớn hơn cả, hãy phục vụ mọi người.” (Mt. 20:26). Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta sống phục vụ tha nhân. Xuyên suốt 33 năm cuộc đời dương thế, Ngài luôn quan tâm và phục vụ tha nhân. Khi Ngài rao giảng Tin Mừng, Ngài luôn nêu cao tâm tình phục vụ. Khi thực hiện các phép lạ và chữa lành, Ngài luôn luôn phục vụ. Chính Ngài đã khẳng định: “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.” (Mt. 20:28).


Tiên Tri Malakhi trong Bài Đọc thứ nhất, ngài rao giảng vào thế kỷ thứ V trước công nguyên, khi ấy Ðền thờ đã được xây dựng lại xong. Tuy nhiên những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái chỉ quan tâm tổ chức các lễ nghi bề ngoài, không quan tâm hướng dẫn tinh thần dân chúng.Từ đó phát sinh nhiều tệ nạn: Các lễ vật dâng tiến cho Chúa là những con vật đui mù què quặt, thậm chí là những con vật ăn cắp. Dân chúng bấy giờ dung túng cho việc ly dị, hôn nhân với người ngoại, trốn thuế thập phân. Các nhà lãnh đạo đối xử với dân chúng một cách quan liêu, chỉ nhằm tư lợi. Thiên Chúa sai Tiên Tri Malakhi nhắc nhở về tinh thần lãnh đạo là phục vụ tha nhân, đó là làm cho dân biết tôn vinh Thiên Chúa, trung thành với Giao Ước, sống phục vụ và đối xử với mọi người trong tình anh em cùng một Cha.


Thư Thánh Phaolô gửi Thessalonica nhắn nhủ chúng ta sống chứng nhân bằng phục vụ theo gương ngài: "Chúng tôi đã trở thành những kẻ bé mọn giữa anh em." Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả cho tín hữu, ngay cả mạng sống mình. Ngài cố gắng tự lực cánh sinh để không trở thành gánh nặng cho giáo đoàn.
Đức Kitô đã sống và phục vụ và Ngài là lý tưởng tuyệt vời của chúng ta trong thái độ sống chứng nhân bằng phục vụ. Ngài mời gọi chúng ta lên đường học trong trường phục vụ trong khiêm tốn của Ngài. “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt. 11:29). Ngài mời gọi chúng ta lên đường phục vụ tha nhân. Sống chứng nhân bằng phục vụ: “Trong chúng con, người làm lớn hơn cả, hãy phục vụ mọi người.” (Mt. 20:26). Như vậy, Ngài đã mở ra một con đường sống chứng nhân bằng phục vụ là lý tưởng hoàn hảo trong cuộc sống, Ngài đã giới thiệu kim chỉ nam cho chúng ta. Ngài đã sống và làm gương cho chúng ta về tâm tình sống chứng nhân bằng phục vụ: “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.” (Mt. 20:28). Theo lời dạy của Chúa Giêsu: “Trong chúng con, người làm lớn hơn cả, hãy phục vụ mọi người.” (Mt. 20:26). Chúa không chỉ dạy bằng lời nói xuông, nhưng Ngài còn làm gương trong cuộc sống, Ngài đã dẫn chứng bằng cả cuộc đời hiến thân phục vụ trong khiêm tốn của mình. Thập giá của Ngài là một bằng chứng không thể phủ nhận được về thái độ sống chứng nhân bằng phục vụ.


Quả thật, Chúa Giêsu đã ý thức rất rõ bản chất và danh vị của mình. Nhưng Ngài sẵn sàng chọn sự rốt hèn, hết mình phục vụ, không ngại quỳ xuống rửa chân cho các đệ tử của mình, và cuối cùng dám để cho người ta bóc lột cả đến danh dự và sự sống thân xác của Ngài nữa chỉ vì yêu thương và phục vụ. Tất cả là để làm sáng tỏ vinh quang Thiên Chúa tình yêu và vì hạnh phúc của con người mà Ngài sẽ thu phục trong vương quốc Thiên Chúa.


Do đó, vinh quang thật sự không phải là danh vọng, địa vị, hay chức quyền, nhưng được xác định qua thái độ sống chứng nhân bằng phục vụ. Sống chứng nhân bằng phục vụ trong cuộc sống chính là nên giống Chúa và sống cho Chúa cũng như yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúng ta lên đường cùng với Ngài. Hãy trang bị cho mình những hành trang cần thiết của một người sống chứng nhân bằng phục vụ với những đức tính siêu nhiên, đức tính tự nhiên, và nghệ thuật sống chứng nhân bằng phục vụ, để ra đi với châm ngôn sống là lên đường phục vụ. Lạy Chúa, xin cho con sống chứng nhân bằng phục vụ trong cuộc sống thường ngày của con. Amen.


Lm. Paul Văn Chi.