THÔNG TIN | Thông báo
THÔNG BÁO KHẨN – TRƯƠNG MỤC KHUÔN VIÊN TƯỞNG NIỆM


Trong những ngày qua, một số ông bà anh chị em đã gặp khó khăn khi đến ngân hàng để chuyển ngân vào trương mục Khuôn Viên Tưởng Niệm (KVTN) của CĐCGVN-Sydney để đặt tiền chỗ lưu giữ hài cốt của thân nhân tại Bringelly. Xin thành thật cáo lỗi về khó khăn này.

Tên chính thức của Trương Mục KVTN là: Vietnamese Catholic Community – Sydney/ Memorial Garden: BSB 062784 Account 24455005.

Theo quy định chung của Tòa Tổng Giám Mục, tất cả như các trương mục cũng như các tài khoản khác của CĐCGVN-Sydney hay của tất cả các giáo xứ thuộc Tổng Giáo Phận nói chung, đều được mở ra và quản trị bởi hệ thống Quỹ Phát Triển của Tổng Giáo Phận (CDF - Catholic Development Fund) và Quỹ Phát Triển (CDF) và hoạt động dưới cái dù của Commonwealth Bank of Australia.

Theo hệ thống quản trị này, nhân viên tại quày của một ngân hàng nào đó không thể tự chuyển ngân on-line một cách trực tiếp vào trương mục KVTN thay chúng ta được.

Vì thế việc chuyển ngân vào trương mục KVTN chỉ có thể được thực hiện bằng một trong những cách thức căn bản dưới đây:

• Cá nhân tự chuyển ngân trực tiếp (on-line) từ chính trương mục của mình như kiểu trả tiền on-line cho các tài khoản điện, nước, mua sắm trên mạng.
• Mua Bank cheque / Money Order gởi đến: “Vietnamese Catholic Community – Sydney / Memorial Garden”.
• Sử dụng tờ phiếu ký gởi tiền riêng của CĐCGVN (deposit slip / form) cho trương mục KVTN. Xin liên lạc với tổng thư ký hoặc tổng thủ quỹ BTV trước.
• Trả tiền bằng các loại thẻ tín dụng (credit / debit cards) ngang qua máy EFTPOS mà CĐCGVN – Sydney đang đợi lắp đặt trong tương lai gần.

Một lần nữa xin cáo lỗi về giới hạn và khó khăn ngoài ý muốn. Xin Thiên Chúa đầy yêu thương luôn chúc lành cho những hy sinh và quảng đại của chúng ta trong việc xây dựng công trình KVTN, góp phần tạ ơn Chúa và tỏ lòng hiếu kính đối với các thân quyến ra đi trước chúng ta.

Lm Remy Bùi Sơn Lâm
Đại diện BTU – BTV CĐCGVN - Sydney