THÔNG TIN | Thông báo
19.11 - 26.11.2017 - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bringelly thứ bảy 25.11.2017
Tại Trung Tân Hành Hương Bringelly. Chương trình bắt đầu từ 3g chiều đến 6g30 chiều gồm Giờ Kinh Lòng Thương Xót, Đàng Thánh Giá, Rước Kiệu và Thánh Lễ Đồng tế. Sau đó có văn nghệ và ăn tối nhẹ do Cộng Đồng cung cấp. Lưu ý: sẽ không có thánh lễ tại các giáo đoàn ngày thứ bảy. Các lễ ngày chủ nhật như thường lệ.

1. Họp Hội Đồng Mục Vụ: Kính mời Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, Phong Trào Đoàn Thể tham dự buổi họp HĐMV thu hẹp vào lúc 7g30 tối Thứ Sáu 24/11 tại VPMV Revesby.

2. Bổn Mạng: GĐ Lakemba sẽ long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua, Bổn Mạng Giáo Đoàn vào lúc 4g45 chiều Chúa Nhật 26/11.

3. Legio Mariae: Kính mời Qúi Hội viên Hoạt động và Tán trợ các Praesidia đến tham dự ngày Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên từ 8g30 sáng đến 3g chiều Thứ Bảy 2/12/17 tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby. Xin ghi danh tham dự với các anh chị Trưởng Praesidium tại các Giáo Đoàn. TM/Curia NVMC-Hà Pi Liến.

4. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa về truyền thống Đức Tin hào hùng của các Tiền Nhân, Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ kính mời Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em và Hội viên các Phong Trào, Đoàn Thể đến hiệp dâng Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly – Thứ Bảy 25/11/2017. Chương trình: 3g00 chiều: Giờ kinh Lòng Chúa Thương xót và Đi Đàng Thánh Giá, 4.30 chiều: Rước Kiệu và Thánh Lễ Đồng Tế.

5. Lịch Trong Tuần:

19.11 Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm A.

20.11 Thứ Hai;

21.11 Thứ Ba: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh;

22.11 Thứ Tư: lễ Th. Cecilia, trinh nữ, Tử đạo;

23.11 Thứ Năm: lễ Th Clemente I, Giáo Hoàng, tử đạo ;

24.11 Thứ Sáu: lễ Th. Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo (lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam);

25.11 Thứ Bảy;

26.11 Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua- Năm A.