THÔNG TIN | Thông báo
24.03 Chúa Nhật Lễ Lá- Năm B.
CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH Thứ Năm Tuần Thánh 28/3/24 Cabramatta 5.30pm-7pm: Lễ Tiệc Ly; 10.15pm-11pm: Chầu Thánh Thể. Georges Hall 5pm-6.30pm: Lễ Tiệc Ly; 9pm-10pm: Chầu Thánh Thể.
 Granville          5pm: Lễ Tiệc Ly.
 
Lakemba         5pm: Lễ Tiệc Ly;
                          10pm-11pm: Chầu Thánh Thể.
 
Marrickville     5pm-6.30pm: Lễ Tiệc Ly.
                 9.30pm-10.30pm: Chầu Thánh Thể.
       
Miller                7.30pm-8.30pm: Lễ Tiệc Ly. 
                          Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ.
 
Mt. Pritchard    5.00pm-6.30pm: Lễ Tiệc Ly.
                          10pm-11pm: Chầu Thánh Thể.
 
Revesby            8.30pm-9.30pm: Lễ Tiệc Ly.
                 Chầu Thánh Thể.
 
Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/24
 
   Chặng Đàng Thánh Giá tại Trung Tâm Hành Hương   
   Bringelly lúc 10giờ sáng.        
Cabramatta  
         8.00pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 Fairfield (St. Therese): 1pm: Đàng Thánh Giá và nguyện 
           kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót. Giảng thuyết.
 Georges Hall
         5.00pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa;
          8.00pm: Đàng Thánh Giá.
 Granville
         9.00am: Đàng Thánh Giá.
         7.30pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 Lakemba
         1pm: Đàng Thánh Giá.
         5.00pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 Marrickville
         11.30am: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 Miller
        12g trưa: Đàng Thánh Giá.
        5.30pm-7pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 Mt. Pritchard   
        1pm: Đàng Thánh Giá (ngoài trời).
        5pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
Revesby
        12g trưa: Đàng Thánh Giá
         7pm: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
Bass Hill:
        6.15pm Tưởng niệm sự Thương khó Chúa.
Fairfiled (Vine St):
       5g30pm Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa.
 
***Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 30/3/2024,
Thánh Lễ lúc 7.30pm tại Mt St Joseph Colege, Milperra. Không có Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn.
 
***Chúa Nhật Phục Sinh 31/3/2024: Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn như thường lệ.
 
 
 
1.   Phân Ưu:
·         Cụ Bà Martha Hoàng Thị Diễm thuộc GĐ Revesby, qua đời ngày 16/3/24, hưởng thọ 91 tuổi;
·         Ông Giuse Hoàng Văn Riêu. thuộc giáo đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ
qua đời ngày 22/3/2024, hưởng thọ 75 tuổi.
 Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.
 
2.   Phong Trào LCTX: Kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Tuần Cửu Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/24 đến Thứ Bảy 6/4/24 tại Nhà Thờ St. Therese Fairfield, góc đường Boulevarde & Stella St. Fairfield Heights và Đại Lễ Tôn Vinh LCTX lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 7/4/24 tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.
TM/BCH/PTLCTX - Trần Quang Bình
 
 
  1. Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức năm 2024: Nếu Quý phụ huynh muốn con em mình lãnh nhận Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu hay Thêm Sức cho năm 2024 với Thiếu Nhi Thánh Thể, xin điền và nộp lại đơn ghi danh cho Huynh Trưởng tại Xứ Đoàn các em asinh hoạt. Hạn chót vào ngày cuối học kỳ 1 - 07/04/2024.
 
Lịch Trong Tuần:
      24.03 Chúa Nhật Lễ Lá- Năm B.
 25.03 Thứ Hai Tuần Thánh;
26.03 Thứ Ba Tuần Thánh;
27.03 Thứ Tư Tuần Thánh;
28.03 Thứ Năm Tuần Thánh:Lễ Tiệc Ly
              29.03 Thứ Sáu Tuần Thánh:Tưởng Niệm Sự Thương khó Chúa Giêsu;
                    Ăn Chay, kiêng thịt;
30.03 Thứ Bảy Tuần Thánh:Vọng Phục Sinh;
31.03 Chúa NhậtPhục Sinh- Năm B.