THÔNG TIN | Thông báo
Bổn Mạng BMV TT Bringelly - Bổn Mạng Legio Mariae - Bổn Mạng GĐ Miller
Hành Hương Ngày 13 tại Bringelly vào Thứ Sáu 13/10 cũng là Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly. Chương trình bắt đầu lúc 10giờ sáng với phần Đền Tạ tiếp nối là Thánh Lễ Tạ Ơn. Sau đó là tiệc mừng - Bổn Mạng Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi ngày 14/10 - Giáo Đoàn Miller mừng lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 15/10.