THÔNG TIN | Thông báo
CĐCGVN - TGP Sydney tổ chức Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - thứ bảy 25/11/2017
Tại Trung Tân Hành Hương Bringelly. Chương trình bắt đầu từ 3g chiều đến 6g30 chiều gồm Giờ Kinh Lòng Thương Xót, Đàng Thánh Giá, Rước Kiệu và Thánh Lễ Đồng tế. Sau đó có văn nghệ và ăn tối nhẹ do Cộng Đồng cung cấp. Lưu ý: sẽ không có thánh lễ tại các giáo đoàn ngày thứ bảy. Các lễ ngày chủ nhật như thường lệ.