THÔNG TIN | Thông báo
Chân Thành Cảm Tạ
BTU chân thành cám ơn Quý Đức Cha (Peter Ingham & Vincent Nguyễn Văn Long), Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, các Phong Trào Đoàn Thể, và toàn thể Anh Chị Em trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney, cũng như các Giáo Đoàn bạn, đã tích cực hưởng ứng chương trình Triệu Kinh Dâng Mẹ và tham dự chương trình Mẹ Fatima Thánh Du đến các Giáo Đoàn.

Đặc biệt, cám ơn toàn thể Anh Chị Em đã nhiệt tình cộng tác và tham dự tuần lễ Tĩnh Tâm cũng như Đại Hội Thánh Mẫu "Sống Sứ Điệp Fatima" trong 2 ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2017, để kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Mẹ Fatima chúc lành cho Cộng Đồng và những đóng góp về tinh thần cũng như phương tiện vật chất của toàn thể Anh Chị Em. Trong Chúa Kitô và Mẹ Fatima.

Ban Tuyên Úy.

1. Phân Ưu: • Bà Cụ Maria Nguyễn Thị Tửu, GĐ Georges Hall, qua đời ngày 6/10/2017, hưởng thọ 84 tuổi, • Ông Laurenso Huỳnh Tấn Phước, GĐ Revesby, qua đời ngày 9/10/2017, hưởng thọ 73 tuổi. Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.

2. Ý Khấn: Xin CĐ hiệp lòng cầu nguyện theo những ý khấn trong Ngày Đại Hội Thánh Mẫu 7 & 8 /10 vừa qua: Tạ Ơn & Như Ý: 269 ý; Sức Khỏe & Bình An: 224 ý; Đạo Đức & Hối Cải: 115 ý; Công Việc & Học Hành: 96 ý; Gia Đình & Thuận Hoà: 62 ý.

3. Phong Trào Cursillo :Trân trọng kính mời quý Cha Linh hướng, quý Sơ, quý anh chị Cursillistas đến tham dự Đại Hội Ultreya tháng 10 tại hall trường học St Luke , 1 Beaconsfield St. Revesby, từ 7g30 -10g tối thứ sáu 19/2. Chủ đề: Kinh Mân Côi trong Gia Đình.TM/VPDH - Trần Văn Hòa

4. Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình Thân mời anh chị em trong CT/TTHNGĐ đến dự buổi họp Song Nguyền, đón mừng anh chị em Song-Nguyền khóa #710. lúc 7.30giờ tối Thứ Bảy 21/10/2017 Tại Hall Revesby. Chủ Nguyền: Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến.

5. St Vincent De Paul "Chi Hội St Andre Dũng-Lạc”: Xin chân thành cám ơn Quý Ông Bà, Anh Chị Em trong các Giáo đoàn Cabramatta, Faifield và Miller đã tích cực quyên góp từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017 được $1,466.95. Với số tiền trên, Chi Hội có phương tiện giúp đỡ những người gặp khó khăn trong Cộng đồng. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều ơn phúc cho Quý Vị. Chi Hội Trưởng – Nguyễn Quang Thái.

6. Lịch Trong Tuần:

15.10 Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm A.

16.10 Thứ Hai;

17.10 Thứ Ba: lễ Th. Inhaxiô thành Antioch, G.mục, tử đạo;

18.10 Thứ Tư: lễ Th. Luca, Thánh Sử; 19.10

Thứ Năm; 20.10

Thứ Sáu; 21.10

Thứ Bảy; 22.10

Chúa Nhật 29 Thường Niên- Năm A.