THÔNG TIN | Thông báo
Chủ Nhật 31 Thường Niên Năm C (Từ 30/10 đến 06/11/2022)
Thứ Tư  2/11 – Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Rookwood lúc10 giờ sáng; Không có Thánh lễ tại nghĩa trang Liverpool vì nhà nguyện đang sửa. Tại Bringelly lúc 1pm. Chiều Thánh Lễ  tại các Giáo Đoàn: Cabramatta, Lakemba: 5.30 chiều; Georges Hall, Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt Pritchard: 8g tối; Revesby: 8.30 tối, Granville: 8g tối.

1. Thứ Ba 1/11 – Lễ Các Thánh: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

  • Thánh Lễ tại Bringelly lúc 10g sáng
  • Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn: Cabramatta, Georges Hall, Lakemba: 5g30 chiều; Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt. Pritchard: 8g tối; Revesby: 8g30 tối;   Granville 8g tối.
  1. Thứ Tư  2/11 – Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại 

* Nghĩa Trang Rookwood lúc10 giờ sáng; 

* Không có Thánh lễ tại nghĩa trang Liverpool vì nhà nguyện đang sửa.

* Bringelly lúc 1pm

* Chiều Thánh Lễ  tại các Giáo Đoàn: Cabramatta, Lakemba: 5.30 chiều; Georges Hall, Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt Pritchard: 8g tối; Revesby: 8.30 tối, Granville: 8g tối.

Chú Ý Mục Vụ: Theo Lịch Ordo của toàn thể Úc Châu, ngày 2/11 là ngày cầu cho các Linh Hồn, ai viếng Nhà Thờ trong ngày này và đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính với 3 điều kiện: Xưng Tội, Rước Lễ, và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì được hưởng Ơn Đại Xá và dành cho các Linh Hồn.

  1. Hội Đaminh TGP Sydney: Kính mời quý anh chị Hội viên, Ân nhân và thân hữu đến hiệp dâng lời kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ Tạ ơn vào lúc 10g sáng Thứ Năm đầu Tháng, ngày 3/11/22 tại nhà thờ St Theresa, số 129 The Boulevard, Fairfield Heights. Đặc biệt cầu cho quý Hội viên, ân nhân và thân nhân đã qua đời. Hội Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thắng.
  1. Thứ Sáu Đầu Tháng 4/11: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

•    Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10g sáng; 

•    Thánh Lễ tại Revesby: 4g chiều; Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 6g30 tối.

  1. Chúa Nhật đầu tháng 6/11  có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng.
  1. Xưng Tội Lần Đầu: Xin Qúi Phụ Huynh đưa con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải Lần Đầu đến Nhà Thờ St Brigid, Marrickville để xưng tội và tập Nghi thức Rước Lễ Lần Đầu, bắt đầu đúng 6g30 tối Thứ Hai 7/11/2022. Các em sẽ Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh lễ lúc 7g tối thứ Sáu 11/11/2022 tại Marrickville.

Cộng Đồng chân thành cám ơn:

  • Bà Nguyễn Thị Tách GĐ Goerges Hall ủng hộ CĐ $1,000
  • Anh Giang Văn chính GĐ Goerges Hall ủng hộ Bringelly $150
  1. Tiền Quyên:   Đợt I: $5,345 (được gửi về tòa TGM)   

       8. Lịch Trong Tuần:

30.10 Chúa Nhật 31 thường niên - Năm C

31.10 Thứ Hai tuần 31 thường niên 

01.11 Thứ Ba: Lễ Kính Các Thánh

02.11 Thứ Tư: Lễ Cầu cho Các Linh hồn

03.11 Thứ Năm tuần 31 thường niên

04.11 Thứ Sáu: Lễ Thánh Charles Borromeo, Giám mục, lễ nhớ 

05.11 Thứ Bảy tuần 31 thường niên

06.11 Chúa Nhật 32 thường niên - Năm C.