THÔNG TIN | Thông báo
Chúa Nhật 17 năm C từ 24/7/22 đến 30/7/22
3. Chúc mừng Bổn Mạng: Giáo Đoàn Revesby và Giáo Đoàn Plumpton nhân ngày mừng kính Thánh Anre Phú Yên và Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, bổn mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Thiếu Nhi Thánh Thể, nhóm Lòng Chúa Thương Xót của Revesby. Xin hai Thánh quan thầy cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành cho Ban Mục Vụ và mọi thành viên trong hai Giáo Đoàn.

 1. Phân Ưu: Bà Maria Nguyễn Thị Thạch, qua đời ngày 15/7/2022, thuộc GĐ Marrickville, hưởng thọ 91 tuổi. Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

2. Ý Khấn ngày 13/7/2022: Xin Cộng đồng hợp ý cấu nguyện theo những ý chỉ sau đây: Bình an 13 ý; Tạ ơn 7 ý; Các linh hồn 3 ý; Khỏi bệnh 2 ý; học hành tốt 1 ý; Khỏe mạnh 1 ý; Hoán cải 1 ý; Công việc ổn định 1 ý.

3. Chúc mừng Bổn Mạng: Giáo Đoàn Revesby và Giáo Đoàn Plumpton nhân ngày mừng kính Thánh Anre Phú Yên và Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, bổn mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Thiếu Nhi Thánh Thể, nhóm Lòng Chúa Thương Xót của Revesby. Xin hai Thánh quan thầy cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành cho Ban Mục Vụ và mọi thành viên trong hai Giáo Đoàn.

4. Tiền Quyên: Đợt I: $4,956.55

Lịch Trong Tuần:
24.07 Chúa Nhật 17 thường niên - Năm C
25.07 Thứ Hai: Thánh Giacobe Tông Đồ
26.07 Thứ Ba: Thánh Gioachim và Anna, Thân phụ mẫu Đức Mẹ
27.07 Thứ Tư:
28.07 Thứ Năm:
29.07 Thứ Sáu: Thánh Matta, Maria và Lazaro
30.07 Thứ Bảy:
31.07 Chúa Nhật 18 thường niên - Năm C