THÔNG TIN | Thông báo
Chúa Nhật III Mùa Chay (từ 12/3/23 đến 18/3/23)
Thừa Tác viên Thánh Thể Tĩnh tâm

 
1. Phân Æ°u: Cụ Bà Maria Nguyá»…n Thị Lý, 89 tuổi, qua đời ngày 6/3/23. GĐ Fairfield West và Cabramatta. Cá»™ng Đồng thành kính phân Æ°u cùng quý tang quyến.

2. Hành HÆ°Æ¡ng Ngày 13/3: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dá»± Hành HÆ°Æ¡ng tại Bringelly vào Thứ Hai 13/3 vá»›i Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối vá»›i Thánh Lá»….

3. Thừa Tác viên Thánh Thể: Kính mÆ¡Ì€i tất cả quý anh chiÌ£ TTVTT vaÌ€ TTVTMT/Sydney tham dÆ°Ì£ buổi Tĩnh Tâm muÌ€a Chay 2023 taÌ£i nhaÌ€ thÆ¡Ì€ Sacred Heart Cabramatta vaÌ€o ngaÌ€y Thứ Ba 14/03/2023 lúc 6:30pm. Buổi Tĩnh Tâm sẽ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c hướng dẫn bởi Cha TUT Remy BuÌ€i SÆ¡n Lâm, Xin quý anh chiÌ£ hy sinh chút thÆ¡Ì€i gian quý báu Ä‘ể cuÌ€ng nhau tham dÆ°Ì£ cho thâÌ£t Ä‘ông Ä‘ủ vaÌ€ sốt sáng. Cám Æ¡n.
TB TTVTT Giuse P.Q.TÆ°Æ¡Ì€ng


4. Thông Báo của Há»™i Bảo Trợ Æ n Gọi CĐCGVN-TGP SYDNEY
Há»™i Bảo Trợ Æ n Gọi. Xin kính mời Quí Ông Bà và Anh Chị Em rá»™ng lượng nhận làm Ân Nhân cho các Tu SÄ© của các Dòng Tu Há»™i nÆ¡i quê nhà. Rất nhiều Tu SÄ© Ä‘ang trong thời gian tu tập và huấn luyện thêm khả năng chuyên môn để phục vụ bao người cô Ä‘Æ¡n tật nguyền, đặc biệt trong các “Mái Ấm Tình ThÆ°Æ¡ng” khắp nÆ¡i trên đất nÆ°á»›c Việt Nam. Cao Đẹp thay cuá»™c đời hy sinh Dấn Thân cho những con người Ä‘au khổ hèn kém.
Thời gian bảo trợ là 3 năm cho má»™t Tu SÄ©. Má»—i năm $200 Đô Úc. Xin Quí Ông Bà và Anh Chị Em liên hệ vá»›i Chi Há»™i Trưởng của Há»™i ở Giáo Đoàn của mình.
Các Dòng Tu Há»™i hằng tuần hằng tháng luôn có những giờ lá»… kinh nguyện cầu nguyện cho các Ân Nhân của Dòng. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hảo tâm “Bảo Trợ Æ n Gọi” của Quí Ông Bà và Anh Chị Em.
Rất trân trọng.
Đại Diện Há»™i Bảo Trợ Æ n Gọi –TGP Sydney
Nguyá»…n Chí Vượng

5. Nghi thức Hòa Giải: bắt đầu lúc 7pm tại các Giáo Đoàn:

Thứ Hai 20/3/23 GĐ Georges Hall Thứ Hai 27/3/23 GĐ Miller
Thứ Ba 21/3/23 GĐ Mt Pritchard Thứ Ba 28/3/23 GĐ Marrickville
Thứ Tư 22/3/23 GĐ Cabramatta Thứ Tư 29/3/23 GĐ Lakemba


6. .Legio Mariae Đại Lễ Acies:
Curia Nữ VÆ°Æ¡ng Mân Côi sẽ tổ chức trọng thể Đại Lá»… Acies truyền thống hàng năm vào Thứ 7 ngày 25/03/2023. Trong Đại Lá»… Acies này, Quý Cha Linh Giám, Quý SÆ¡ Trợ Giám, Quý Uá»· Viên, Quý Há»™i Viên Hoạt Động và Tán Trợ thuá»™c Curia Nữ VÆ°Æ¡ng Mân côi, sẽ cùng nhau dâng mình và nhắc lại lời tuyên thệ trung thành vá»›i Đức Maria, Nữ TÆ°á»›ng Legio Mariae, cÅ©ng nhÆ° nhận nÆ¡i Mẹ sức mạnh và phúc lành trong năm hoạt Ä‘á»™ng má»›i. Đại Lá»… Acies vá»›i chi tiết nhÆ° sau:
●Địa Điểm: Thánh Đường St. Luke’s Revesby.
1 Beaconsfield Street, Revesby NSW 2212.
●Thời Gian: 25/3/23 Từ 8.30 sáng đến 12.30 chiều.

Kính Mời Anh Chị Em Legio Mariae các cấp, cố gắng thu xếp việc gia Ä‘ình đến tham dá»± ngày Đại Lá»… quan trọng này. Ngoài ra, Quân binh Legio Mariae sẽ tuyên thệ dÆ°á»›i lá cờ của Mẹ Maria nhÆ° là trách nhiệm và bổn phận Anh Chị Em Há»™i Viên phải chu toàn.
Thân ái mến chào Anh Chị Em trong tình thÆ°Æ¡ng của Mẹ Maria.
TM BCH CURIA - Giuse Lý Ngọc Thuyên

7. ChÆ°Æ¡ng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Sydney.
Kính mời Quý Ông bà, anh chị TRONG CỘNG ĐỒNG
cùng tham dá»± KHÓA TÂM LÝ GIA ĐÌNH, do ChÆ°Æ¡ng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tổ chức: Từ 6.00 giờ chiều Thứ Sáu 21/04/23 đến 6.00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 23.04.2023 . Tại Trung Tâm TÄ©nh Huấn Thánh Giuse, Bringelly. NSW 2171.
Khóa gồm những đề tài về Tâm Lý Gia Đình.
Mục Ä‘ích: : 1) Giúp các Ä‘ôi vợ chồng hiểu nhau hÆ¡n, nên dá»… MỈM CƯỜI –THÔNG CẢM vá»›i nhau. Gia Ä‘ình ĐANG ĐẦM ẤM, sẽ ĐẦM ẤM HÆ N. 2) Gia Ä‘ình ĐANG CÓ Sá»° CÄ‚NG THẲNG, BẤT HÒA sẽ dá»… CẢM THÔNG - THA THỨ hÆ¡n. 3) HÆ°á»›ng dẫn “PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON” cho phù hợp vá»›i môi trường xã há»™i mình Ä‘ang sống. Con cái DỄ THƯƠNG hÆ¡n, vì cha mẹ có THÁI ĐỘ má»›i về con cái. 4) “Dá»° KHÓA XÓA CÄ‚NG THẲNG”, nên Thêm VUI TƯƠI - PHẤN KHỞI trong gia Ä‘ình và mọi nÆ¡i giao tiếp.
** Để đạt được ích lợi tối Ä‘a qua khóa học, cần tham dá»± cả hai vợ chồng.
Số chá»— có giá»›i hạn, Æ°u tiên người ghi tên trÆ°á»›c.
Muốn biết thêm chi tiết và ghi tên tham dá»± xin liên lạc:
a/c Trường HÆ°Æ¡ng: 0401610959 . a/c Tân Tâm : 0400249819
Email : Tam.huynh72@gmail.com
T/m a/c chủ nguyền Xuân-Yến .

8. Cảm tạ: Cá»™ng Đồng chân thành cảm tạ những ân nhân Ä‘óng góp giúp những nạn nhân Ä‘á»™ng đất trong tuần vừa qua:

Nhóm Lucia 2 Cabramatta $1,500
Nhóm Marrickville qua cha Chi $1,000
Bà Lan Chu $600
Chị Phạm Nhiên Revesby $200
ẩn danh Cabramatta $100
Ẩn danh Cabramatta qua cha Lâm $200
Ẩn danh Cabramatta $50

 

8. Tiền Quyên: Đợt I: $6,037.25 (gá»­i về Tòa GM)
                      Đợt III: $8,928.90

 


9. Lịch Trong Tuần:
12.03 Chúa Nhật 3 Mùa Chay- Năm A.
13.03 Thứ Hai:
14.03 Thứ Ba;
15.03 Thứ Tư;
16.03 Thứ Năm;
17.03 Thứ Sáu: Lá»… T. Patricio, Giám mục
18.03 Thứ Bảy;
19.03 Chúa Nhật 4 Mùa Chay- Năm A