THÔNG TIN | Thông báo
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (từ 15/1/2023 đến 21/1/2023)
Harry Nguyễn & Teressa Đặng thuộc công ty Realtime Business Solution (RBS) bảo trợ tượng Chúa Phục Sinh ở KVTN.
THÁNH LỄ GIAO THỪA QUÝ MÃO 2023.
 
Trân trọng kính mời toàn thể quý thành viên các Phong trào, Đoàn thể, quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Thánh lễ Giao Thừa ngày Thứ Bảy 21/1/2023 lúc 7:30pm tại Mt St Joseph Catholic College Milperra. Xin xem tờ rơi quảng bá để biết thêm chi tiết.
 
Xin lưu ý: sẽ không có thánh lễ tại các Giáo Đoàn ngày thứ Bảy 21/1/2023. Thánh Lễ Chúa Nhật 22/1/2023 (nhằm Mùng 1 Tết) tại các Giáo Đoàn như thường lệ.
 
1.      Phân Ưu:
* Cụ bà Maria Kim Tae Hwa (Kim Hoa), Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Granville, (HV 06/Đ1/2023), qua đời ngày 06/01/2023, hưởng thọ 70 tuổi.
* Cụ ông Giuse Nguyễn Khắc Kỷ, Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Mt. Pritchard, (HV 07/Đ1/2023), qua đời ngày 10/01/2023, hưởng thọ 95 tuổi. 
Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
 
2.      Thông báo của Hội Thánh Minh Tương Tế: Quỹ tương tế đợt 03 năm 2022 đã hết. Xin quí hội viên nào chưa góp tiền tương trợ cho đợt 01 năm 2023 xin góp cho quí Chi Hội Trưởng liên hệ. Nếu cần biên nhận xin liên lạc quí Chi Hội Trưởng.
 
3.      Thánh Lễ 3 Ngày Tết Xuân Quý Mão 2023:
i. Chúa Nhật 22/1/2023 - Mùng 1 Tết CẦU CHO QUỐC THÁI DÂN AN.
**Hành Hương Minh Niên tại Bringelly lúc 10.00am**
a - Giáo Đoàn Cabramatta
 4.00pm
b - Giáo Đoàn Fairfield Heights
 2.30pm
c - Giáo Đoàn Georges Hall
 5.30pm
d - Giáo Đoàn Lakemba
 5.00pm
e - Giáo Đoàn Marrickville
 4.00pm
f - Giáo Đoàn Miller
 11.00am
g - Giáo Đoàn Mt Pritchard
 4.00pm
h - Giáo Đoàn Revesby
 11.15am
 
 
 
 
 
 
 
 
ii.   Thứ Hai 23/1/2023 - Mùng 2 Tết KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.
a - Giáo Đoàn Cabramatta
 5.30pm
b - Giáo Đoàn Georges Hall
 6.00pm
c - Giáo Đoàn Lakemba
 5.00pm
d - Giáo Đoàn Marrickville
 6.00pm
e - Giáo Đoàn Miller
 6.00pm
f - Giáo Đoàn Mt Pritchard
 7.00pm
g - Giáo Đoàn Revesby
 8.00pm
 
 
 
 
 
 
 
iii. Thứ Ba 24/1/2023 - Mùng 3 Tết THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
a - Giáo Đoàn Cabramatta
 5.30pm
b - Giáo Đoàn Georges Hall
 6.00pm
c - Giáo Đoàn Lakemba
 5.00pm
d - Giáo Đoàn Marrickville
 6.00pm
e - Giáo Đoàn Miller
 6.00pm
f - Giáo Đoàn Mt Pritchard
 8.00pm
g - Giáo Đoàn Revesby
 8.30pm
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      Dạ tiệc Mừng Xuân Quý Mão: Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dư Dạ Tiệc Mừng Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức tại Nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights lúc 7g00 tối Thứ Sáu 27/1/2023 (nhằm Mùng 6 Tết). Giá mỗi thiệp $60 có bán tại các Giáo Đoàn.
 
5.      Tiền Quyên: Đợt 1:$7221.50 (gửi về tòa Giám Mục);  Đợt 3: $7614.30

6.    Lịch Trong Tuần:

15.01 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A

16.01 Thứ Hai;

17.01 Thứ Ba: Lễ Th. Anton

18.01 Thứ Tư;

19.01 Thứ Năm;

20.01 Thứ Sáu;

21.01 Thứ Bảy: Lễ Th. Agnes, trinh nữ, tử đạo

22.01 Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm A