THÔNG TIN | Thông báo
Chúa nhật 22 thường niên năm A (từ 3/9/23 đến 9/9/23)
Khóa Căn Bản và Bổ Túc An Toàn Cộng Đồng

 1. Phân Æ°u: Bà Maria Têrêsa VÅ© Thị Thắng qua đời ngày 27/8/2023 hưởng thọ 69 tuổi, thuá»™c giáo Ä‘oàn Cabramatta. Cá»™ng Đồng thành kính phân Æ°u cùng quý tang quyến.

2. QuÄ© HÆ°u Duỡng Linh Mục: sẽ được quyên lần 3 trong các Thánh lá»… cuối tuần này nhân Ngày Nhá»› Æ n Cha nhằm có thêm phÆ°Æ¡ng tiện chăm sóc các linh mục Ä‘ang hÆ°u dưỡng hoặc ốm Ä‘au trong Tổng Giáo Phận Sydney.


3. Há»™i Đaminh TGP Sydney: Kính mời quý anh chị Há»™i viên, Ân nhân và thân hữu đến hiệp dâng lời kinh Phụng Vụ và Thánh Lá»…, vào lúc 10g sáng Thứ Năm đầu tháng ngày 7/9/2023 tại nhà thờ St Theresa, số 129 The Boulevard, Fairfield Heights.
Hội Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thắng.

4. Bổn mạng GĐ Granville: GĐ Granville sẽ mừng lá»… Thánh Giuse Hoàng LÆ°Æ¡ng Cảnh, Bổn Mạng GĐ vào Chúa nhật 10/9/2023 lúc 2g chiều tại Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, Granville. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dá»± Thánh lá»… tạ Æ¡n, chung vui vá»›i GĐ.

5. Thông Báo về việc xÆ°ng tá»™i chuẩn bị Bí Tích Thêm Sức:

Để chuẩn bị các em sẽ được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức vào ngày 15/9/ 2023. Liên Ä‘oàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin quý phụ huynh và những người đỡ đầu Ä‘Æ°a con em đến nhà thờ St Therese Miller, 125 Cartwright Ave. Sadleir-Miller, vào thứ Hai ngày 11/9/2023 lúc 6.15pm để các em xÆ°ng tá»™i và tập nghi thức trÆ°á»›c khi nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức.
Cảm Æ¡n quý phụ huynh.
Lm FX Nguyá»…n Văn Tuyết, Tuyên Uý đặc trách LĐTNTT, Sydney.

6. Khóa Căn Bản và Bổ Túc An Toàn Cá»™ng Đồng:

1) Khóa Bổ Túc: kính mời tất cả quý thành viên Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, quý thành viên Ban Chấp Hành các Ban Ngành, Phong Trào Đoàn Thể có tên trong sổ HĐMV chÆ°a có dịp tham dá»± trong tháng 7 vừa qua xin vui lòng đến tham dá»± khóa tại 1 trong 2 địa Ä‘iểm vá»›i chi tiết nhÆ° sau:
Thứ Bảy 16/9/2023 từ 9:30am-10:30am tại hội trường St. Luke Revesby
Thứ TÆ° 20/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta

2) Khóa Căn Bản: dành riêng cho quý Thừa Tác Viên Đọc Sách trong Thánh Lá»… của các Giáo Đoàn và há»™i Ä‘oàn, cùng quý thành viên HĐMV chÆ°a tham dá»± khóa căn bản: (Xin má»—i chi Há»™i của các Há»™i Đoàn và Phong Trào cắt cá»­ 4 há»™i viên để luân phiên thi hành tác vụ Đọc Sách theo lịch phân công)
Thứ Bảy 23/9/2023 từ 9:30am-10:30am tại hội trường St Luke Revesby
Thứ TÆ° 27/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta

Việc tham dá»± những khóa huấn luyện trên là má»™t Ä‘òi buá»™c và Ä‘iều kiện thiết yếu của Tổng Giáo Phận để má»—i thành viên HĐMV có thể tiếp tục thi hành tác vụ trong Cá»™ng Đồng. Kính mong quý vị thu xếp thời gian đến tham dá»± Ä‘ông đủ để má»—i thành viên chúng ta hiểu rõ hÆ¡n về tầm quan trọng và những Ä‘òi buá»™c trong cách thức ứng xá»­ khi thi hành công việc mục vụ nhằm bảo đảm cá»™ng Ä‘oàn tín hữu là môi trường lành mạnh cho mọi thành viên, nhất là cho các trẻ em. Chúng tôi có thể giúp làm Working With Children Check (WWCC) nếu cần, xin Ä‘em theo 4 loại giấy tờ tùy thân.

 

7. Cảm tạ: Cá»™ng đồng xin chân thành cám Æ¡n Má»™t giáo dân Lakemba ủng há»™ tờ Niềm Tin $100.
 

Lịch Trong Tuần:

03.09 Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A.
04.09 Thứ Hai;
05.09 Thứ Ba: Lễ T. Teresa Calcutta
06.09 Thứ Tư;
07.09 Thứ Năm;
08.09 Thứ Sáu: Lá»… Sinh Nhật Đức Mẹ Maria
09.09 Thứ Bảy:
10.09 Chúa Nhật 23 Thường Niên- Năm A.