THÔNG TIN | Thông báo
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (từ 17/9/2023 đến 23/9/2023)
Đại Hội Thánh Mẫu sẽ vào Chúa Nhật 8/10/2023

 1. Phân Ưu: Cụ Bà Maria Trần Thị Tiên, Há»™i viên Há»™i Thánh Minh TÆ°Æ¡ng Tế GĐ Revesby (HV 3/4/2023), thân mẫu của ông Nguyá»…n Văn Công thành viên BMV Revesby, qua đời ngày 12/9/2023 tại Việt Nam hưởng thọ 86 tuổi.
Cá»™ng Đồng thành kính phân Æ°u cùng quý tang quyến.

2. Chúc mừng: Cá»™ng Đồng hân hoan chúc mừng các em Thiếu Nhi Thánh Thể Ä‘ã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào thứ Sáu ngày 15/9/2023. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và thêm sức cho các em trong đời sống Đức tin của mình.

3. Khóa Bổ túc và Căn Bản An toàn Cá»™ng Đồng:

1) Khóa Bổ Túc: kính mời tất cả quý thành viên Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, quý thành viên Ban Chấp Hành các Ban Ngành, Phong Trào Đoàn Thể có tên trong sổ HĐMV chÆ°a có dịp tham dá»± khóa nào, xin đến tham dá»± tại:
Thứ TÆ° 20/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta

2) Khóa Căn Bản: dành riêng cho quý Thừa Tác Viên Đọc Sách trong Thánh Lá»… của các Giáo Đoàn và há»™i Ä‘oàn, cùng quý thành viên HĐMV chÆ°a tham dá»± khóa căn bản: (Xin má»—i chi Há»™i của các Há»™i Đoàn và Phong Trào cắt cá»­ 4 há»™i viên để luân phiên thi hành tác vụ Đọc Sách theo lịch phân công)
Thứ Bảy 23/9/2023 từ 9:30am-10:30am tại hội trường St Luke Revesby
Thứ TÆ° 27/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta

Việc tham dá»± những khóa huấn luyện trên là má»™t Ä‘òi buá»™c và Ä‘iều kiện thiết yếu của Tổng Giáo Phận để má»—i thành viên HĐMV có thể tiếp tục thi hành tác vụ trong Cá»™ng Đồng. Kính mong quý vị thu xếp thời gian đến tham dá»± Ä‘ông đủ để má»—i thành viên chúng ta hiểu rõ hÆ¡n về tầm quan trọng và những Ä‘òi buá»™c trong cách thức ứng xá»­ khi thi hành công việc mục vụ nhằm bảo đảm cá»™ng Ä‘oàn tín hữu là môi trường lành mạnh cho mọi thành viên, nhất là cho các trẻ em. Chúng tôi có thể giúp làm Working With Children Check (WWCC) nếu cần, xin Ä‘em theo 4 loại giấy tờ tùy thân.

4. Đai Há»™i Thánh Mẫu: Kính mời quý ông bà anh chị em tham dá»± Đại Há»™i Thánh Mẫu được bắt đầu từ 9:30 sáng đến 5:30 chiều Chúa Nhật 8/10/2023 tại Trung Tâm Hành HÆ°Æ¡ng Bringelly. ChÆ°Æ¡ng trình gồm có thuyết giảng của cha Andy Đức An Nguyá»…n SJ vá»›i phần rÆ°á»›c kiệu tiếp nối vá»›i thánh lá»… đồng tế trọng thể. Có gian hàng ẩm thá»±c và văn nghệ giúp vui. Xin lÆ°u ý sẽ không có thánh lá»… Chúa Nhật thường lệ tại các Giáo Ä‘oàn.

5. Lịch Trong Tuần:

17.09 Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A.
18.09 Thứ Hai:
19.09 Thứ Ba;
20.09 Thứ TÆ°: lá»… Th. Anre Kim, Phaolo Chong và các bạn tá»­ đạo
21.09 Thứ Năm: lá»… Th. Mathew, Tông đồ, Thánh sá»­;
22.09 Thứ Sáu;
23.09 Thứ Bảy: lễ Th. Pio Năm Dấu, Linh mục
24.09 Chúa Nhật 25 Thường Niên- Năm A.