THÔNG TIN | Thông báo
Chương Trình Đức Mẹ Fatima Thánh Du 2017 qua các Giáo Đoàn
Thứ Bảy 16/9 GĐ Lakemba 4:30pm. Thứ Bảy 16/9 GĐ Marrickville 6:30pm. Chúa Nhật 17/9 GĐ Revesby 11:00am. Chúa Nhật 17/9 GĐ Cabramatta 4:00pm.