THÔNG TIN | Thông báo
Chương Trình và Địa Chỉ Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 13 Thường Niên

 

1. Thông báo Thánh Lễ Chúa Nhật 13 Thường niên Năm A. 28.06.2020 lúc 11.00am (giờ Sydney, Úc Châu)

BTU&BTU

2. Hội Đaminh TGP Sydney: Kính mời quý anh chị Hội viên, Ân nhân và thân hữu đến hiệp dâng lời kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ Tạ ơn vào lúc 10g00 sáng Thứ Năm đầu Tháng, ngày 2/7/2020 tại nhà thờ St Theresa, Fairfield Heights.

Hội Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thắng.

 

3. Thứ Sáu Đầu Tháng 3/7: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

  • Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu 

 Thánh Thể tại Nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo Bringelly, bắt đầu lúc 10g sáng;

  • Thánh Lễ lúc 4g chiều tại Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối;  Cabramatta: 7g tối.

4. Lịch Trong Tuần:

28.06 Chúa Nhật 13 Thường Niên- Năm A.

29.06 Thứ Hai: Lễ Thánh Phêrô và Phaolo Tông Đồ

30.06 Thứ Ba;

01.07 Thứ Tư;

02.07 Thứ Năm;

03.07 Thứ Sáu: Lễ T. Thomas Tông Đồ

04.07 Thứ Bảy đầu tháng

05.07 Chúa Nhật 14 Thường Niên- Năm A.