THÔNG TIN | Thông báo
Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ 2018
Trân trọng kính mời Quý Bác, Quý Cô Chú, Quý Anh Chị và đặc biệt Quý vị Phối Ngẫu bớt chút thời giờ đến tham dự Đại Hội Thường Niên và Họp Mặt HĐMV của đầu Năm Dương Lịch 2018 vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu 26/1/2018 tại Trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly. Ước mong được đón tiếp tất cả quý vị trong buổi sinh hoạt đặc biệt này.