THÔNG TIN | Thông báo
Giáo Đoàn Mt Pritchard Mừng Lễ Bổn Mạng 5.8.2018
Giáo Đoàn Mt Pritchard kính mời cộng đoàn đến tham dự Lễ Bổn Mạng Thánh Nguyễn Huy Mỹ vào Chủ Nhật 5.8 2018 tại NT Our Lady of Mt Carmel 230 Humphries Rd Bonnyrigg NSW 2177: 1.30pm Rước Kiệu; 2.00pm Thánh Lễ; 3.30pm Liên Hoan tại Hội Trường Nhà Xứ.