THÔNG TIN | Thông báo
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Kính mời tất cả Hội Viên đến tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Monica Bổn Mạng Hội vào Ngày Hành Hương Chúa Nhật 13/8 tại Bringelly bắt đầu lúc 10giờ sáng với Nghi Thức rước kiệu tiếp nối với thánh lễ cầu nguyện cho mọi thành viên biết sống theo gương Thánh Quan Thầy. TM/HCBM CG - Hà Thị Trí Tri.

2. Dạ tiệc “Cha tôi – Vị Anh Hùng” do  Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo sẽ tổ chức tại Nhà Hàng Crystal Palace, Canley Height tối Chúa Nhật 3/9/2017. Mục đích để gây quỹ Bác Ái nước ngoài. Vé có bán tại các Giáo Đoàn, giá $50 một vé. Mọi chi tiết xin liên lạc VPMV: 9773 0933; Anh Khang: 0404 009 121.

3. Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu sẽ tổ chức vào 7 – 9/12/2017. Mời các bạn trẻ từ lớp 9 (năm 2017) đến 30 tuổi ghi danh tham dự. Văn phòng Mục Vụ: 02 9637 1827; Thùy (TNTT): 0490 194 302; Khang (TNCG): 0404 009 121. (Xin lấy tờ thông tin tại Nhà thờ )

 4. Lịch Trong Tuần:

06.08Chúa Nhật lễ Hiển Dung - Năm A.

07.08 Thứ Hai; 08.08 Thứ Ba: lễ Th. Mary of The Cross, trinh nữ;

09.08 Thứ Tư;

10.08 Thứ Năm: lễ Th. Lawrence, Thầy sáu, tử đạo;

11.08 Thứ Sáu: lễ Th. Clare, trinh nữ;

12.08 Thứ Bảy;

13.08 Chúa Nhật 19 Thường Niên- Năm A.