THÔNG TIN | Thông báo
Hướng Dẫn Mục Vụ Của Tổng Gíao Phận Sydney
Kể từ Chúa Nhật 13.12.2020, Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sydney huỷ bỏ phép chuẩn không tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, các ngày Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mà ngài đã chuẩn vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 cho các Tín Hữu thuộc Tổng Giáo Phận Sydney.

 1. Hướng Dẫn Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Sydney.

 • Kể từ Chúa Nhật 13.12.2020, Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sydney huỷ bỏ phép chuẩn không tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, các ngày Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mà ngài đã chuẩn vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 cho các Tín Hữu thuộc Tổng Giáo Phận Sydney. Theo Giáo Luật số 1247, tham dự Thánh Lễ vào những ngày trên một lần nữa là một luật buộc cho tất cả. Ngài nói, Giáo Hội muốn mọi người đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ vì tình yêu hơn là vâng lời, nhưng tình yêu chính nó mang theo những trách nhiệm.
 • Giáo Luật điều 1247: Vào ngày Chủ Nhật và các ngày Lễ buộc khác, Tín Hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.
 • Đối với những người cao niên, những người bệnh tật vẫn được phép ở nhà. Họ giữ ngày Chúa Nhật bằng những việc làm khác như đọc kinh, lần hạt, suy niệm các bài đọc trong ngày…
 • Các Giáo Xứ phải giữ khoảng cách thể lý 2 mét vuông trong các Thánh Lễ bên trong và ngoài Nhà Thờ.
 • Linh Mục, Phó Tế, và các cộng tác viên phải tìm cách khuyến khích giáo dân trở lại tham dự Thánh Lễ. Ngay cả với việc nới rộng các giới hạn, các Giáo Xứ phải xét đến việc cử hành nhiều Thánh Lễ hơn thường lệ, kết hợp trong Nhà Thờ, trong hội trường và các Thánh Lễ ngoài trời, đặc biệt để thích ứng với số đông tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh.
 • Các Nhà Thờ nên mở cửa để Giáo Dân đến cầu nguyện. Tuy nhiên khi mở cửa phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh.
 • Giáo Xứ phải ghi lại danh sách những người tham dự Thánh Lễ, các buổi cầu nguyện bằng việc ký tên vào phiếu đã có sẵn hoặc dùng QR code theo chương an toàn COVID-19 của chính phủ về việc theo dõi việc lây nhiễm nếu xảy ra.
 • Được phép hát lễ cộng đồng. Số ca viên của ca đoàn là 50 người được phép hát trong các Thánh Lễ trong nhà thờ và không giới hạn số người nếu Thánh Lễ cử hành ngoài Nhà Thờ. Khoảng cách giữa các ca viên là 1.5 mét. Khoảng cách giữa ca đoàn và cộng đoàn là 5 mét.
 • Khoảng cách thể lý giữa những cá nhân không ở trong cùng một địa chỉ phải được duy trì.
 • Bộ Y Tế NSW tiếp tục khuyến khích mang khẩu trang tại những nơi người dân không cảm thấy họ có thể giữ khoảng cách thích hợp.
 • Chuyền tay sách hát, tờ niềm tin, các rổ xin tiền, các bình nước thánh (đặt tại các cửa nhà nhờ) vẫn chưa được phép.
 • Dâng lễ vật vẫn chưa được phép. Tuy nhiên khi có trường hợp đặc biệt cho rằng đây là điều mong ước. Những tiến trình sau đây phải tuân theo: Bình đựng Mình Thánh và Rượu Lễ phải chuẩn bị trước và phải đậy nắp, người chuẩn bị cho việc này phải rửa tay sát trùng. Những người mang lễ vật lên cho Linh Mục cũng phải rửa tay sát trùng trước khi mang lễ vật đến cho Linh Mục.
 • Chúc bình an vẫn nên giữ như hiện tại nghĩa là không nên có những tiếp xúc thể lý.
 • Rước Lễ hai hình vẫn chưa được phép.
 • Linh Mục, Phó Tế, các Thừa Tác Viên giúp lễ và các Thừa Tác Viên ngoại thường có thể mang khẩu trang và phải rửa tay sát trùng trước khi cho Rước Lễ.
 • Rước Lễ trên tay vẫn tiếp tục được khuyến khích cho đến lúc này. Phải cẩn thận khi cho Rước Lễ trên miệng. Những người này có thể được yêu cầu đến Rước Lễ cuối cùng.

         Sydney ngày 10.12.2020. 

         BTU và BTV.

2. Lịch Trình Nghi Thức Hòa Giải  Mùa Giáng Sinh bắt đầu đúng 7 giờ tối tại các GĐ:

1)  Cabramatta Thứ Hai 14/12/20

2)  Mt Pritchard Thứ Ba 15/12/20

3)  Lakemba Thứ Tư 16/12/20

4) Granville Thứ Năm 17/12/20

3. Phong Trào Cursillo xin kính mời qúy anh chị Cursillistas đến tham dự Đại Hội Ultreya tháng 12 với Chủ Đề Sống Tình Yêu Giáng Sinh Trong Môi Trường vào Thứ Sáu 18/12/2020 từ 7:30pm - 9:30pm tại Hall Trường Học St Luke Revesby. Xin ghi danh tham dự với VPĐH hay Trưởng Nhóm các GĐ nơi mình sinh hoạt. TM VPĐH - Giuse Nguyễn Quốc Hào

4. GĐ Georges Hall sẽ mừng kính trọng thể Lễ Thánh Bổn Mạng Simon Phan Đắc Hòa vào chiều Thứ Bảy 19/12/20. 

5. Không có Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh ngày 24.12.2020 tại Paul Keating Park, Bankstown.

6. Lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2020 - Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn:

Marrickville 4.00pm -  Mt Pritchard 7.00pm (ngoài nhà thờ)

Georges Hall 8.00pm - Cabramatta 8.00pm

Miller 9.30pm -  Revesby 9.30pm (ngoài nhà thờ)

7. Lễ Giáng Sinh 25/12/20 - Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn như Chúa Nhật thường lệ:

Miller: 11.00am.                           Revesby: 11.15am.

Georges Hall: 3.00pm.                 Cabramatta: 4.00pm.

Mt Pritchard: 4.00pm.                  Marrickville: 4.00pm.

Lakemba: 5.00pm.   Granville: 5.00pm

8. Tiền Quyên: Đợt I: $5256 (2 tuần 29/11 và 6/12)

9. Lịch Trong Tuần:

13.12 Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng- Năm B.

14.12 Thứ Hai: lễ Th. Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ hội thánh

15.12 Thứ Ba;

16.12 Thứ Tư;

17.12 Thứ Năm;

18.12 Thứ Sáu;

19.12 Thứ Bảy;

20.12 Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng- Năm B.