THÔNG TIN | Thông báo
Lịch Trình Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật 5 Phục Sinh (9-10.5.2020)
THỨ 7/CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH 9/5/2020: 6.30pm Cha Chi. CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH 10/5/2020: 11.00am Cha Mạnh. Hành Hương TM. NGÀY HÀNH HƯƠNG THỨ 4 NGÀY 13/5/2020: 7.00PM Cha Trợ. BM Tôn Nữ Vương GĐ.

Thánh Lễ thứ Bảy 9.5.20 lúc 6.30pm, TUẦN THỨ V PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube

https://youtu.be/GQU4GjDrQRo

Facebook.

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/136766101305108

Thánh Lễ Chúa Nhật 10.5.20 lúc 11.00am, TUẦN THỨ V PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube

https://youtu.be/GQU4GjDrQRo

Facebook

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/136766421305076

Lưu ý. Sau thời gian tìm cách để làm cho thánh lễ trực tuyến được kiện toàn hơn. Đặc biệt giới trẻ tham dự thánh lễ năng động hơn. Cuối tuần ban kỷ thuật sẽ chiếu thêm Kinh Lạy Cha, các bài đọc bằng tiếng Anh cho giới trẻ và thiếu nhi trong các thánh lễ trực tuyến.'

Cảm ơn quý phụ huynh đã có những góp ý hữu ích và cụ thể.

Lịch Trong Tuần:

10.05 Chúa Nhật 5 Phục Sinh- Năm A;

11.05 Thứ Hai;

12.05 Thứ Ba;

13.05 Thứ Tư: Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima

14.05 Thứ Năm: Lễ T. Matthia Tông Đồ 

15.05 Thứ Sáu;

16.05 Thứ Bảy; 

17.05 Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A.