THÔNG TIN | Thông báo
Lịch Trình các Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Sáu đầu tháng, Thứ Bảy và Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh (1-3.5.2020)

 

Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng  - 1.5.20 lúc 7.00pm,

YouTube.

https://youtu.be/-NvncpItTiU

 

Thánh Lễ thứ Bảy 2.5.20 lúc 6.30pm,

https://youtu.be/8bMTt7Soj9E

Thánh Lễ Chúa Nhật 3.5.20 lúc 11.00am,

https://youtu.be/b2mKUr4MRAQ

 

Facebook:

Thánh Lễ Thứ Sáu 1.5.20 lúc 7.00pm,  

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/133813671600351

 

Thánh Lễ thứ Bảy 2.5.20 lúc 6.30pm,

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/133814354933616

 


Thánh Lễ Chúa Nhật 3.5.20 lúc 11.00am,  

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/133815011600217