THÔNG TIN | Thông báo
Lịch Trình và Địa Chỉ Các Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy và Chúa Nhật VI Phục Sinh

 Thánh Lễ thứ Bảy tuần thứ VI Phục Sinh lúc 6:30 Chiếu Giờ Sydney

YouTube

 https://youtu.be/1ZKRZLBcegI

 

 Facbook

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/140065207641864

 

 

 Thánh Lễ Chúa Nhật tuần thứ VI Phục Sinh 17/5/2020 vào lúc 11.00am Giờ Sydney

YouTube

https://youtu.be/ySYkAMKEwgI

 

Facebook

https://youtu.be/ySYkAMKEwgI

 

Lịch Trong Tuần:

17.05 Chúa Nhật 6 Phục Sinh- Năm A;

18.05 Thứ Hai;

19.05 Thứ Ba;

20.05 Thứ Tư; 

21.05 Thứ Năm; 

22.05 Thứ Sáu; 

23.05 Thứ Bảy; 

24.05 Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - Năm A.