THÔNG TIN | Thông báo
Lịch trình và địa chỉ thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Đầu Tháng và Chúa Nhật Lệ Chúa Ba Ngôi

 Thánh Lễ thứ Sáu 05.06.2020 lúc 7.00pm, THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/EGIPTOYrGRw

 

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/150686803246371

 

Thánh Lễ Chúa Nhật 07.06.2020 lúc 11.00am, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/F9K7OhJkT9A

 

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/150687063246345

BTU & BTV