THÔNG TIN | Thông báo
Sydney 2017 THẮP SÁNG TIN YÊU Welcome All
Hân Hạnh Chào Đón Quý Bạn lúc 8.30am Sunday 10 Dec 2017 - tại 30 Tyson Rd Bringelly - Bus Pickup 8.00am from Liverpool Station - L/L (02)9773 0933 or Hung Bui 0414 984 255. Kính mời quý vị nghe phỏng vấn Lm tuyên úy Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết và anh Bùi Hùng trưởng ban tổ chức trong ô AUDIO phía tay phải màn hình.