THÔNG TIN | Thông báo
THAY ĐỔI QUAN TRỌNG: Lễ Giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
Vì lý do sai sót BTC xin được đính chính là lễ giỗ của cha Trương Bửu Diệp vào lúc 7 giờ 30 tối tại nhà thờ Lakemba, chứ không phải 7 giờ như đã thông báo trước đây.

 Kính mời quý cụ, ông bà, anh chị em tham dự lễ giỗ Vị Tôi Tớ Chúa, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, được tổ chức tại nhà thờ St. Therese's 15 Garrong Rd Lakemba NSW 2195.

 
Chân thành xin lỗi quý ông bà anh chị em cho sự sai sót này.