THÔNG TIN | Thông báo
THAY ĐỔI QUAN TRỌNG:
Vì lý do sai sót BTC xin được đính chính lại địa điểm tĩnh tâm cho tối thứ Tư sẽ tại nhà thờ Lakemba, không phải tại nhà thờ Mt. Pritchard như đã thông báo trước đây.

Chân thành xin lỗi quý ông bà anh chị em cho sự sai sót này.

 
3 ngày tĩnh tâm chính thức như sau:
 
1. Tối thứ 3 ngày 7/3/2023 tại Cabramatta.
 
2. Tối thứ 4 ngày 8/3/2023 tại Lakemba.
 
3. Tối thứ 5 ngày 9/3/2023 tại Revesby.