THÔNG TIN | Thông báo
THÔNG BÁO THÁNH LỄ CẬP NHẬT 11/11/2021.
Thủ Hiến NSW và TGP Sydney thông báo cập nhật về quy định mới từ Thứ 2 ngày 8/11/2021 với những thông tin cập nhật. Thông báo mở cửa các Nhà Thờ với các Thánh Lễ cộng đồng, các Nghi Thức Phụng Vụ, các Sinh Hoạt Công Giáo cho mọi người, kể cả những người chưa chích ngừa, với những quy định cần thiết

THÔNG BÁO THÁNH LỄ CẬP NHẬT 11/11/2021.

Thủ Hiến NSW và TGP Sydney thông báo cập nhật về quy định mới từ Thứ 2 ngày 8/11/2021 với những thông tin cập nhật. Thông báo mở cửa các Nhà Thờ với các Thánh Lễ cộng đồng, các Nghi Thức Phụng Vụ, các Sinh Hoạt Công Giáo cho mọi người, kể cả những người chưa chích ngừa, với những quy định cần thiết như sau:

 1. Thánh Lễ trong Nhà Thờ giới hạn số người với khoảng cách 1 người/2m2. Tất cả mọi người được mời gọi tham dự Thánh lễ kể cả những người chưa chích ngừa.
 2. Tham dự ngoài Nhà Thờ giới hạn số người với khoảng cách 1 người/2m2
 3. Tham dự Thánh Lễ phải đeo khẩu trang, trừ Chủ Tế và khi đọc Sách Thánh.
 4. Phải sát trùng tay bằng sanitizer khi vào Nhà Thờ.
 5. Người tham dự Thánh Lễ phải sử dụng QR code hay ghi danh lưu lại Nhà Xứ và Cộng Dồng.
 6. Những người chích ngừa đầy đủ được phép hát trong Nhà Thờ.  Có thể chiếu projector cho cộng đoàn.
 7. Bãi bỏ luật Ca Đoàn hạn chế 10 người chích ngừa đầy đủ, nhưng Ca Đoàn vẫn  giữ khoảng cách và mang khẩn trang theo quy định. 
 8. Linh Mục và Thừa Tác Viên Thánh Thể đeo khẩu trang khi cho Rước Lễ.
 9. Thánh Lễ Hôn Nhân và An Táng theo quy định khoảng cách 1 người/2m2.
 10. Ghi danh Rửa Tội, các Bí Tích, các Sinh Hoạt Mục Vụ, xin liên lạc với VPMV.
 11. TTV Phụng Vụ, TTV Thánh Thể và các em giúp lễ được khuyến khích chích ngừa.
 12. Gia đình không hạn chế số người khách tụ họp.

BTU và BTV sẽ thông báo những thông tin cập nhật.

Trân trọng thông báo.

BTU và BTV.

Ngày 11/11/2021.

NOTES: 

 1. Tất cả các Thánh Lễ cuối tuần tại các Giáo Đoàn cử hành theo thường lệ. CĐCGVN sẽ có 1 Thánh Lễ Trực Tuyến lúc 11am dành cho những bệnh nhân và người cao niên. 
 2. Xin các BMV và các Ca Đoàn lưu ý: Theo thông báo của Thủ Hiến và TGP Sydney, được hát cộng đồng trong Nhà Thờ cho những người chích ngừa đầy đủ, do đó, được phép hát toàn bộ Bộ Lễ: Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Thánh Thánh Thánh, Kinh Lạy Cha, Lạy Chiên Thiên Chúa, đáp ca và Alleluia. Đọc Kinh Tin Kính Nicea. 
 3. Những người chưa chích ngừa đầy đủ chỉ được 10 người tham dự Thánh Lễ An Táng và 5 người khách tham dự Thánh Lễ Hôn Nhân. 

Kinh Tin Kính. (NICEA).

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,/

Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình./

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,/

Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời./

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,/

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,/

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,/

được sinh ra mà không phải được tạo thành,/

đồng bản thể với Đức Chúa Cha:/

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,/

Người đã từ trời xuống thế./

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,/

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,/

và đã làm người./

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,/

thời quan Phongxiô Philatô;/

Người chịu khổ hình và mai táng,/

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh./

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,/

và Người sẽ lại đến trong vinh quang,/

để  phán xét kẻ sống và kẻ chết,/

Nước Người sẽ không bao giờ cùng./

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần/

là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,/

Người được phụng thờ/

và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:/

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy./

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,/

công giáo và tông truyền./

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội./

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.