THÔNG TIN | Thông báo
THÔNG BÁO THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự THÁNH LỄ TRỌNG THỂ VỌNG PHỤC SINH. Thứ Bảy 31/03/2018 bắt đầu vào lúc 7giờ 30 tối với phần CanhThức tại công viên Paul Keating Park , Bankstown. (góc đường Chapel Rd & The Mall) Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ