THÔNG TIN | Thông báo
Tâm Thư BTV về Dự Án Khuôn Viên Tưởng Niệm
Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, Tiếp theo tâm thư của Cha TUT vào ngày 2 tháng 9 vừa qua gửi đến quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, về dự án thực hiện Khuôn Viên Tưởng Niệm “Chúa Hằng Sống” tại Trung Tâm Hành Hương và Tĩnh Huấn Bringelly. Công trình này tạo điều kiện cho việc lưu giữ tro cốt các thân nhân quá cố theo kiểu mẫu hiện đại, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên sẵn có và cách riêng, gắn liền với truyền thống Đức Tin và văn hoá Á Đông. Thay mặt cho HĐMV, chúng tôi xin gửi đến quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em thêm vài chi tiết hành chánh cũng như hình ảnh với tính cách minh hoạ. (xin xem tiếp nơi trang trong)