THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân HĐMV TGP Sydney
Trong một Thánh lễ Tạ Ơn vào lúc 10g sáng thứ bảy 30.6.2018 tại Nhà Thờ St Luke, Revesby, Tân HĐMV Nhiệm Kỳ 2018 - 2021 sẽ chính thức nhậm chức.