THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật 18 Thường Niên (02.08.2020)
Chúc mừng GĐ Mt Pritchard Lễ Bổn Mạng Chúa Nhật 2/8: Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cùng GĐ, Hội Đa Minh và Xứ Đoàn TNTT trong hoàn cảnh đặc biệt này. Xin Chúa và Hiền Mẫu Maria chúc lành cho mọi phần tử trong GĐ.

 Thánh Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, NĂM A Ngày 02.8.2020 lúc 11:00 Am (giờ Sydney, Úc Châu)

YouTube.

https://youtu.be/IgF6luaLf2c

Facebook.

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/177305940584457

BTU

1. Chúc mừng hồng ân Linh Mục: Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney xin chúc mừng Tân Linh Mục Phêrô Phạm văn Tuyên dòng Augustinô  lãnh nhận chức Linh Mục vào ngày 1/ 8 /20 do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Parramatta truyền chức. Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ Tân linh mục trong cuộc đời, để Ngài luôn thể hiện tình yêu của Chúa và là muối men đưa nhiều người đến với Chúa và luôn hạnh phúc trong đời linh mục.

2. Chúc mừng GĐ Mt Pritchard Mừng Lễ Bổn Mạng Chúa Nhật 2/8: Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cùng GĐ Mt Pritchard, Hội Đa Minh và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong hoàn cảnh đặc biệt này. Xin Chúa và Hiền Mẫu Maria chúc lành cho  mọi phần tử trong GĐ.

3. Hội Đaminh TGP Sydney: Vì dịch bệnh Corona-19 lan rộng, Thánh lễ Thứ Năm đầu tháng 6/8/2020 sẽ không tiến hành, xin quý anh chị đọc kinh tại nhà qua website www.niemtin.net – Đăc biệt đọc kinh phụng vụ trong ngày lễ kính thánh Đaminh 3/8/2020. Cũng xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Kích, Hội viên tại Mt Pritchard và là thân mẫu của chị Yến, Thư Ký Hội, mới qua đời. Hội Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thắng.

4. Thứ Sáu Đầu Tháng 7/8: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

  • Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu 

     Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng;

  • Thánh Lễ tại Revesby 4g chiều, Georges Hall,  Lakemba và Marrickville:  6g tối; Cabramatta: 7g tối.

5. Tiền Quyên: Đợt I: $3880 (2 tuần 19 + 26/7/2020)

6. Lịch Trong Tuần:

02.08 Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm A.

03.08 Thứ Hai: lễ Th. Đaminh, Linh mục

04.08 Thứ Ba: lễ Th. Gioan Vianney, Linh mục

05.08 Thứ Tư;

06.08 Thứ Năm: lễ Chúa Biến Hình

07.08 Thứ Sáu;

08.08 Thứ Bảy: lễ Th. Mary of The Cross, trinh nữ

09.08 Chúa Nhật 19 Thường Niên- Năm A.