THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 22 Năm A Thường niên
Khuôn Viên Tưởng Niệm của CĐCGVN - TGP Sydney là nơi xứng đáng lưu giữ tro cốt người quá cố và để chúng ta thường xuyên tưởng nhớ, tạ ơn và cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi. Quý vị nào có nhu cầu xin liên lạc với cô Trí Tri 0417 248 397.

 Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 22 A - 30.08.2020 lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)
• Youtube:

https://youtu.be/VxSresGyRUY

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/188283939486657

BTU

  1. Ý khấn:  Xin Cộng Đồng hợp ý cầu nguyện theo những ý khấn: Tạ ơn 4 ý; Bình an 2 ý;  Thêm đức tin 1 ý; tìm được việc 1 ý; thi cử được kết quả tốt 1 ý; Các linh hồn 2 ý; Dâng gia đình cho Đức Mẹ 1 ý.
  1. Tiền Quyên: Đợt I: $ 3228 (2 tuần 16 + 23/8/20) .
  2. Lịch Trong Tuần:

 

30.08 Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A.

31.08 Thứ Hai;

01.09 Thứ Ba; 

02.09 Thứ Tư;

03.09 Thứ Năm: lễ Th. Gregory cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

04.09 Thứ Sáu đầu tháng; 

05.09 Thứ Bảy đầu tháng; 

06.09 Chúa Nhật 23 Thường Niên- Năm A.