THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 23 Thường Niên
Cộng Đồng sẽ tổ chức Khóa Huấn Luyện TTVTTNT đầu tiên cho quý chị / quý bà và một số thanh niên nam nữ (từ 22 tuổi trở lên). Các Thừa Tác Viên này – thêm vào số quý anh / quý ông TTV Giúp Lễ hiện có – sẽ được ủy thác theo nhu cầu hàng tuần để luân phiên chia sẻ tác vụ Trao Mình Thánh Chúa trong các Lễ GĐ / CĐ và thăm viếng người già yếu / ốm đau tại tư gia. (Xem chi tiết nơi trang trong)

 

Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 23 Thường Niên 06.09.2020 lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube:

https://youtu.be/O5iP_MlFlCg 

Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/190605502587834

1. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em  hiệp dâng Thánh Lễ tại Bringelly vào Chúa Nhật 13/9/20 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10g, 11g Thánh Lễ trực tuyến như thường lệ.

2. Bổn Mạng: Giáo Đoàn Granvile sẽ long trọng mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn Mạng Giáo Đoàn vào Chúa Nhật 13/9/2020.

3. Quĩ Hưu Duỡng Linh Mục sẽ được quyên lần 3 trong các Thánh lễ cuối tuần này nhân Ngày Nhớ Ơn Cha nhằm có thêm phương tiện chăm sóc các linh mục đang hưu dưỡng hoặc ốm đau trong Tổng Giáo Phận Sydney.

4. Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (TTVTTNT)

Cộng Đồng sẽ tổ chức Khóa Huấn Luyện TTVTTNT đầu tiên cho quý chị / quý bà và một số thanh niên nam nữ (từ 22 tuổi trở lên).  Các Thừa Tác Viên này – thêm vào số quý anh / quý ông TTV Giúp Lễ hiện có – sẽ được ủy thác theo nhu cầu hàng tuần để luân phiên chia sẻ tác vụ Trao Mình Thánh Chúa trong các Lễ GĐ / CĐ và thăm viếng người già yếu / ốm đau tại tư gia.

Khóa huấn luyện bao gồm 3 buổi tối thứ năm, ngày 1, 8 và 15/10/2020, 7.30pm – 9.00pm tại nhà thờ Thánh Tâm, Cabramatta.  Thánh Lễ với nghi thức trao ban tác vụ tại nhà thờ Thánh Luca, Revesby, 11.15am Chủ Nhật 18/10/2020. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, ước mong mỗi Giáo Đoàn sẽ có 4 phụ nữ đại diện tham dự khóa huấn luyện này, xin quý chị / quý bà ghi danh nơi các Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn sớm nhất có thể trước ngày 24/09/2020.  Các Thanh Niên nam nữ do Đoàn Thanh Niên tiến cử. (Cha Bùi Sơn Lâm, phụ trách TTVTTNT) 

5. Lịch Trong Tuần:

06.09 Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A.

07.09 Thứ Hai;

08.09 Thứ Ba: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

09.09 Thứ Tư;

10.09 Thứ Năm;

11.09 Thứ Sáu;

12.09 Thứ Bảy: Lễ kính Thánh danh Đức Mẹ Maria

13.09 Chúa Nhật 24 Thường Niên- Năm A.