THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 25 Thường niên
Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (TTVTTNT) Xin quý chị/quý bà và các thanh niên nam nữ tại các Giáo Đoàn ghi danh nơi các Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn trước ngày 24/09/2020 để tham dự Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (TTVTTNT). Khóa huấn luyện gồm 3 tối thứ Năm, ngày 1, 8 và 15/10/2020, 7.30pm – 9.00pm tại nhà thờ Thánh Tâm, Cabramatta. Thánh Lễ với nghi thức trao ban tác vụ tại nhà thờ Thánh Luca, Revesby, 11.15am Chủ Nhật 18/10/2020.

Thánh Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (20.09.2020) lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube:

https://youtu.be/HhRKhlaWlrk

Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/196353188679732

1. Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (TTVTTNT)

 

Xin quý chị/quý bà và các thanh niên nam nữ tại các Giáo Đoàn ghi danh nơi các Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn trước ngày 24/09/2020 để tham dự Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (TTVTTNT). Khóa huấn luyện gồm 3 tối thứ Năm, ngày 1, 8 và 15/10/2020, 7.30pm – 9.00pm tại nhà thờ Thánh Tâm, Cabramatta. Thánh Lễ với nghi thức trao ban tác vụ tại nhà thờ Thánh Luca, Revesby, 11.15am Chủ Nhật 18/10/2020

Ước mong mỗi Giáo Đoàn có 4 người tham dự, chia sẻ tác vụ Trao Mình Thánh Chúa trong các Lễ GĐ / CĐ và thăm viếng người già yếu / ốm đau tại tư gia.

 

2. Cảm tạ: Cộng Đồng chân thành cảm ơn

  • Một ân nhân ẩn danh thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ cộng đồng $500.
  • Chị Nguyễn Thị Kim Thuý thuộc GĐ Cabramatta ủng hộ tờ Niềm Tin $100.

3. Lịch Trong Tuần:

 

20.09 Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A.

21.09 Thứ Hai: lễ Th. Mathew, Tông đồ, Thánh sử;

22.09 Thứ Ba;

23.09 Thứ Tư: lễ Th.  Pio Năm Dấu, Linh mục

24.09 Thứ Năm; 

25.09 Thứ Sáu;

26.09 Thứ Bảy;

27.09 Chúa Nhật 26 Thường Niên- Năm A.