THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 26 Thường Niên
Thứ Sáu Đầu Tháng 2/10/20: Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, đúng 10giờ sáng; Thánh Lễ tại Revesby 4g chiều, Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 6g30 tối.

 Thánh Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A- 27.09.2020 lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)


• Youtube:

https://youtu.be/JHFpLwmyJyw 

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/199023871745997

1. Ý Khấn ngày 13/9/20:  Xin Cộng Đồng hợp ý cầu nguyện

Tạ ơn: 11 ý;  Bình an: 6 ý; Các linh hồn: 3 ý; Khỏe mạnh: 2 ý; Chữa lành: 3 ý; Hoán cải: 2 ý; Như ý: 2 ý; Tuân ý Chúa: 1 ý

2. Hội Đaminh TGP Sydney: Kính mời quý anh chị Hội viên, Ân nhân và thân hữu đến hiệp dâng lời kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ Tạ ơn vào lúc 10g sáng Thứ Năm đầu tháng, ngày 01/10/20 tại nhà thờ St Theresa, Fairfield Heights. Hội Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thắng.

3. Thứ Sáu Đầu Tháng 2/10/20: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

  • Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu 

     Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng;

  • Thánh Lễ tại   Revesby 4g chiều, Georges Hall,  Lakemba và Marrickville:  6g tối; Cabramatta: 6g30 tối.  

4. Tiền Quyên: Đợt I: $3925  (2 tuần 13/9 và 20/9)  Đợt III: $5355

5. Lịch Trong Tuần:

27.09 Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A.

28.09 Thứ Hai;

29.09 Thứ Ba: lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael,

30.09 Thứ Tư: lễ Thánh Jerome, linh muc, tiến sĩ hội thánh

01.10 Thứ Năm: lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

02.10 Thứ Sáu: lễ Thiên Thần Bản Mạnh

03.10 Thứ Bảy đầu tháng;

04.10 Chúa Nhật 27 Thường Niên- Năm A.