THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 29 Năm A Thường Niên
Dành cho Những Người Cao Niên Và Bệnh Tật không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A 18.10.2020 - lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc).

• Youtube:

https://youtu.be/qaoitTwNn5Q

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/208250497490001

 

1. Bổn Mạng: Cộng Đồng xin chúc mừng: 

* Giáo Đoàn Miller mừng lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn và Ca Đoàn, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể vào  Chúa Nhật 18/10/2020 và 

* Giáo Đoàn Fairfield, mừng kính Thánh Bổn Mạng Giuse Lê Đăng Thị vào Thứ Bảy 24/10/2020

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Fatima và Thánh Giuse Lê Đăng Thị ban muôn ơn phúc lành cho mọi thành viên trong Giáo Đoàn.

2. Thứ Hai 2/11/2020 – Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn  - All Souls 

Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn:  

  1. GĐ Cabrammatta 5.30pm
  2. GĐ Georges Hall 6.00pm
  3. GĐ Lakemba 6.00pm
  4. GĐ Marrickville 6.00pm
  5. GĐ Miller 6.00pm
  6. GĐ Mt Pritchard 8.00pm
  7. GĐ Revesby 8.00pm
  8. GĐ Granville 5.00pm

Chú Ý Mục Vụ: Theo Lịch Ordo của TGP Sydney, ngày 2/11 là ngày cầu cho các Linh Hồn, ai viếng Nhà Thờ trong ngày này và đọc 1 kinh Lạy Cha 1 Kinh Tin Kính với 3 điều kiện: Xưng Tội, Rước Lễ, và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì được hưởng Ơn Đại Xá và dành cho các Linh Hồn.

3. Lịch Trong Tuần:

18.10 Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm A.

19.10 Thứ Hai;

20.10 Thứ Ba;

21.10 Thứ Tư; 

22.10 Thứ Năm: T. Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

23.10 Thứ Sáu;

24.10 Thứ Bảy;

25.10 Chúa Nhật 30 Thường Niên- Năm A.