THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật 27 Thường Niên
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI. Trong Tâm Tình Tạ Ơn và Tận Hiến cho Mẹ, Legio Mariae gồm 12 Praesidia, Đại Diện các Praesidia sẽ quy tụ về Thánh Đường St Luke’s Revesby vào Thứ 7 ngày 10.10.2020, để Mừng Kính Bổn Mạng Curia Nữ Vương Mân Côi. Tại Thánh Đường St Luke’s Revesby từ 10am đến 11am Thứ 7 ngày 10.10.2020. Kính xin quý Anh Chị đã ghi danh xin đến Thánh Đường Revesby lúc 9.30am để thực hiện những thủ tục sắp xếp chỗ ngồi và xát trùng theo quy định.

Thánh Lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A - 04.10.2020 - lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube:

https://youtu.be/iM2rgFtJXJw

Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/201695494812168

  1. THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI.

Trong Tâm Tình Tạ Ơn và Tận Hiến cho Mẹ, Legio Mariae gồm 12 Praesidia, Đại Diện các Praesidia sẽ quy tụ về Thánh Đường St Luke’s Revesby vào Thứ 7 ngày 10.10.2020, để Mừng Kính Bổn Mạng Curia Nữ Vương Mân Côi. Ban Chấp Hành Curia Nữ Vương Mân Côi trân trọng thông báo đến toàn thể Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney, để hiệp thông Tạ Ơn cũng như hiệp ý Cầu Nguyện trong Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Curia đặc biệt trong mùa Đại Dịch Corona. Vì hoàn cảnh các quy định của TGP và Chính Quyền, Đại Diện các Praesidia ghi danh tham dự Thánh Lễ nơi các Anh Chị Trưởng, để Ban Chấp Hành Curia thành lập danh sách theo đúng quy định cho phép trong Nhà Thờ. Các Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ không tham dự được như mọi năm, sẽ Mừng Lễ Bổn Mạng tại gia để hiệp ý Tạ Ơn. Thánh Lễ Bổn Mạng với số người hạn chế theo chương trình như sau:

  1. Địa Điểm: Thánh Đường St Luke’s Revesby.
  2. Thời Gian: 10am đến 11am Thứ 7 ngày 10.10.2020.

Kính xin quý Anh Chị đã ghi danh xin đến Thánh Đường Revesby lúc 9.30am để thực hiện những thủ tục sắp xếp chỗ ngồi và xát trùng theo quy định.

Kính xin các Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ hiệp thông Tạ Ơn và Cầu Nguyện trong dịp Mừng Kính Bổn Mạng Curia Nữ Vương Mân Côi năm nay. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta cùng nhau gia tăng Lần Hạt Mân Côi tại gia đình vào lúc 7pm tối hằng ngày cùng với Cha Linh Giám, và toàn thể Curia.

Nguyện Xin Nữ Tướng Maria chúc lành cho tất cả chúng ta, những Quân Binh của Mẹ trong Curia Nữ Vương Mân Côi.

Phaolô Hà Pi Liến.

Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi.

  1. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quí Ông Bà, Anh Chị Em tham dự ngày Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Ba 13/10/20 cũng là Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly.
  1. Lịch Trong Tuần:

04.10 Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm A.

05.10 Thứ Hai;

06.10 Thứ Ba;

07.10 Thứ Tư: lễ Đức Mẹ Mân Côi

08.10 Thứ Năm;

09.10 Thứ Sáu;

10.10 Thứ Bảy;

11.10 Chúa Nhật 28 Thường Niên- Năm A.